Kansainvälinen yhteistyö

Oulun yliopisto työskentelee systemaattisesti tutkimus- ja innovaatioyliopistojen kanssa kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseksi ja tavoittelee johtavaa asemaa tällaisessa toiminnassa.

Oulun yliopisto parantaa jatkuvasti sijoitustaan kansinväisissä yliopistovertauluissa. QS World University Ranking -vertailussa Oulun yliopisto sijoittuu sijalle 262 ja on tässä vertailussa neljän parhaan suomalaisen yliopiston joukossa (Helsingin yliopisto 78., Aalto-yliopisto 222., Turun yliopisto 224. ja Oulun yliopisto 262.).

Yliopistolla on merkittävää opiskelija- ja tutkijavaihtoa maailman taloudellisesti voimakkaimmin kasvavilla alueilla niiden parhaiden yliopistojen kanssa. 

Vuoden 2011 aikana Oulun yliopisto laajensi yhteistyötään japanilaisten yliopistojen kanssa perustamalla toimipiste Jokohamaan. CWC Nippon -toimipisteen tavoitteena on tukea yhteistyön jatkuvuutta, kannustaa monitieteisiin tutkimuksiin ja luoda uusia kansainvälisiä yhteistoimintamalleja myös yritysten kanssa. 

Suomalais-amerikkalainen yhteistyö on vahvaa tulevaisuuden langattomien verkkoteknologioiden kehityksessä mm. WiFiUS-instituutin myötä. Instituutin toimintaa johtaa ja koordinoi Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications (CWC).

Oulun yliopisto vie opettajankoulutuksen osaamista mm. Armeniaan ja Namibiaan. Namibian yliopistoon on perustettu lääketieteellinen tiedekunta Oulun yliopiston mallin mukaisesti.

Koulutusvienti

Koulutusvienti sisältyy Oulun yliopiston strategiaan osana opetuksen kansainvälistymistä.

Yliopiston vahvuuksina koulutusviennin kannalta ovat muun muassa informaatio- ja tuotantoteknologia sekä opettajankoulutus.

Koulutusvientitoimintaa yliopistossa koordinoi täydentävien opintojen keskus TOPIK,  jossa yhteyshenkilönä toimii kehityspäällikkö Juha Pohjonen.

Opiskelijavaihto