Innovaatiotoiminta

Oulun yliopisto on yksi Suomen merkittävimmistä innovaatioyliopistoista. Siitä kertoo yli 60 vuosittaista keksintöilmoitusta ja yli 60 tutkimushankkeista syntynyttä yritystä. Yliopisto edistää tutkimus- ja koulutustoiminnassaan yrittäjyyttä ja tutkimukseen pohjautuvan yritystoiminnan syntymistä.

Yliopistolla on hyvät yhteydet toimintaympäristöönsä ja laaja kumppanuusverkosto. Oulun yliopisto on aktiivisesti mukana Oulun Innovaatioallianssissa, joka on alueellisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan strateginen yhteenliittymä.