Oulun ja Lapin yliopistojen yhteistyö

Oulun ja Lapin yliopistojen välille on vuonna 2008 laadittu pohjoisuuden tutkimuksen strategia. Strategian laadintaa varten koottiin taustamuistio, jossa on kuvattu yliopistojen välistä yhteistyötä. Lisäksi on laadittu muistio strategian toteutumisesta vuosina 2009-2012. Strategian uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Oulun ja Lapin yliopistojen yhteistyötä johtaa strategiaryhmä, johon kuuluvat molempien yliopistojen rehtorit, vararehtorit, suunnittelupäälliköt ja ylioppilaskuntien edustajat. Kokouksiin osallistuvat määräajoin myös yliopistojen hallitusten puheenjohtajat.

Lisätietoja saa yhteistyön koordinaattoreilta:

Erkki Alasaarela, Oulun yliopisto
Jorma Puuronen, Lapin yliopisto

Viimeksi päivitetty: 22.5.2016