Opintotukilautakunta

Opintotukilautakunnan toiminta perustuu opintotukilakiin ja -asetukseen. Yliopisto nimeää lautakunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet jäsenistä on opettajia tai virkamiehiä ja puolet opiskelijoita.

Opintotukilautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on mm. opintojen edistymisen seuranta, opintotuen enimmäistukiajan pidentäminen sekä kesäaikana ja ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävän laajuuden määrittäminen. Lautakunnan kokouksissa käsiteltävistä sekä toimistotyönä tehtävistä opintotukiasioista säädetään tarkemmin opintotukilautakunnan ohjesäännössä ja pysyväisohjeissa. Esim. opintotukilautakunta ratkaisee kokouksessaan asiat, jos on kyseessä opintotuen epääminen, lakkauttaminen tai takaisinperintä, jos opiskelijan ei katsota edistyneen riittävästi opinnoissaan. Lautakunnan kokouksessa ratkaistaan myös osa opintotuen pidennyshakemuksista.

Opintotukilautakunnan kokoukset kevätlukukaudella 2017:

  • ke 15.2.2017
  • ke m26.4.2017

Oulun yliopiston opintotukilautakunta 1.5.2016-31.12.2017:

Puheenjohtaja
yliopisto-opettaja Jari Laukkanen

Opettaja- ja virkamiesjäsenet
yliopisto-opettaja Jari Laukkanen (varajäsen koulutussuunnittelija Reijo Saari)
professori Paula Rossi (varajäsen lehtori Saila Saraniemi)
koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala (varajäsen koulutuspäällikkö Oili Sievola)

Opiskelijajäsenet
filosofian ylioppilas Joni Ollikainen (varajäsen filosofian ylioppilas Anni Alasuutari)
filosofian ylioppilas Aino Maaninka (varajäsen kasvatustieteiden kandidaatti Diana Jusola)
filosofian ylioppilas Tiina Strand (varajäsen kasvatustieteiden ylioppilas Jenny Vaara)

Varapuheenjohtaja
filosofian ylioppilas Joni Ollikainen

Sihteeri
suunnittelija Katja Kuopus

Viimeksi päivitetty: 16.2.2017