OYS ja TYKS innovaatioalustoina YSI-hankkeessa

YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankkeessa pilotoidaan kansallisesti monistettavaa yhteiskehittämisen toimintamallia Oulussa ja Turussa. Toimintamalli perustuu sairaalasyntyisten innovaatioiden kartoittamiseen ja arviointiin sekä uusien tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen yhteiskehittämiseen.

Hankkeessa osallistetaan yhteiskehittämiseen eri sidosryhmiä, kuten sairaalassa työskenteleviä ammattilaisia, terveysalan opiskelijoita, yritysten tuote- ja palvelukehittäjiä sekä asiakkaita. Oulussa yhteiskehittämisessä hyödynnetään myös Oulun yliopiston Ubicomp-tutkimusyksikön sähköistä PATIO-osallistumistyökalua. Yhteiskehittämisen toimintamallin toivotaan vahvistavan sairaaloiden innovaatiokulttuuria ja mahdollistavan toiminnan laatua ja tehokkuutta parantavien uusien ratkaisujen käyttöönottoa.

YSI-hankkeen perustana on kansallisia strategioita, joista työ- ja elinkeinoministeriön Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian (2016–2018) yhtenä pyrkimyksenä on juurruttaa toimivan innovaatioekosysteemin periaate terveydenhuollon toimintaan ja synnyttää terveydenhuollon tarpeita vastaavaa uutta liiketoimintaa.

YSI-hankkeessa innovaatioalustoina toimivat Oulun yliopistollinen sairaala (PPSHP) ja Turun yliopistollinen keskussairaala (VSSHP), jotka mahdollistavat hankkeessa syntyvän toimintamallin käytännön kokeilun. Hanketta koordinoi Turku Science Park Oy.

Turun yliopisto ja Oulun yliopisto ovat mukana kehittämässä toimintamallin osakokonaisuuksia. Oulun yliopistosta hankkeeseen osallistuvat Ubicomp, tuotantotalous, Oulu Business School ja Centre for Health and Technology.

YSI-hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka ja on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika – Kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöstrategia -ohjelmaa. PPSHP:n osahankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Uudenmaan liitto, PPSHP ja Oulun kaupunki.

Viimeksi päivitetty: 30.1.2017