Ihmisen vaikutuksista pohjoisen luonnon monimuotoisuuteen vähän tutkittua tietoa

Ekologista lajimäärän ja ympäristömuutoksen välistä globaalimuutostutkimusta on tehty pohjoisilla alueilla yllättävän vähän ja se on maantieteellisesti keskittynyt Pohjoismaihin ja Kanadaan, todetaan Environmental Reviews -lehdessä julkaistussa Suomen ympäristökeskuksen sekä Oulun yliopiston ekologian ja maantieteen tutkimusyksiköiden tutkijoiden toteuttamassa systemaattisessa yhteenvetoartikkelissa. Yhteenvedossa analysoitiin 3394 tieteellistä artikkelia vuosien 2000 ja 2015 väliltä. Yhteenvedossa keskityttiin havaittuihin, todellisiin ihmisvaikutuksiin, jolloin kaikki kokeelliset tutkimukset rajattiin pois. 

Analysoiduista artikkeleista ainoastaan hieman yli sata tutkimusta käsitteli ihmisen aiheuttamia muutoksia pohjoisten alueiden biologisessa monimuotoisuudessa. Koska lajimäärä oli selvästi tutkituin biodiversiteetin mittari pohjoisilla leveyspiireillä, yhteenvedossa keskityttiin analysoimaan globaalimuutoksen vaikutuksia lajimäärään eri eliöryhmillä, ekosysteemeissä ja alueilla. Suurimmassa osassa tutkimuksia ihmisen aiheuttamat muutokset luonnossa vähensivät lajimäärää tai eivät vaikuttaneet siihen mitenkään.

Yhteenvedossa havaittiin sisävesien olevan kaikkein herkimpiä ihmisvaikutuksille. Tutkijat kiinnittivät huomiota myös siihen, että maankäytön vaikutuksia lajimäärään oli tutkittu melko kattavasti, kun taas muita ihmisvaikutuksia, kuten ilmastonmuutosta, vieraslajeja ja saastumista, oli tutkittu huomattavasti vähemmän. 

Tutkimusryhmässä olivat mukana tutkimusprofessori Jani Heino, jatko-opiskelijat Annika Vilmi, Kirsti Leinonen, Katri Tolonen, Mariana Perez Rocha ja tutkija Kimmo Tolonen SYKEsta, sekä professori Jan Hjort, tutkija Janne Alahuhta ja tohtorikoulutettava Olli-Matti Kärnä Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksiköstä.

Pääkuva: Pedacom / Rodeo

Viimeksi päivitetty: 10.2.2017