Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto laajentavat yhteistyötään

Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen, jonka myötä yhteistyö syvenee ja laajenee uusille alueille.

Viime marraskuussa Oulussa järjestettiin työpaja, jossa Luken ja Oulun yliopiston asiantuntijat ideoivat uusia mahdollisuuksia biotalous-, ICT- sekä teknologiaosaamisen yhdistämisestä. Osaamiset yhdistämällä biotalouden digitalisaatiota on mahdollista nostaa uudelle tasolle.  Uusien teknologioiden, esineiden internetin (IoT) ja tekoälyn sekä tietovarantojen (big data) mahdollistamat ratkaisut biotalouden uusissa tuotteissa ja arvoketjuissa ovat lähes rajattomat.

– Otamme valmisteluun uudet yhteiset professuurit biotalouden sivuvirtojen sekä biojalostuksen mittaustekniikan alueille. Ne antavat uusia mahdollisuuksia yhteistyön laajentamiseen, kertoo yhteistyösuhteiden rehtori Matti Sarén Oulun yliopistosta.

Yhteiskäyttöä tutkimusinfraan ja tukipalveluihin

Työpajassa nostettiin esille myös infrastruktuuriyhteistyö. Yhteiskäyttöisyyttä lisätään, jotta isoissa infrahankinnoissa ollaan kilpailukykyisiä ja kalliita tutkimusalustoja käytetään täysimääräisesti.

– Tällä hetkellä molemmissa organisaatioissa pohditaan ja työstetään uusia tilaratkaisuja. Haluamme rakentaa myös tilaratkaisujen avulla synergiaa tutkimukseen. Lukea kiinnostavat uudentyyppiset toimintatavat laboratorio-, tukipalvelu- ja tutkimusyhteistyössä Linnanmaan kampuksella, kertoo kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila Lukesta.

Tavoitteena on lisätä laboratorioyhteistyötä sekä yhteistyötä tutkimuksen tukipalveluissa.

Puurakentaminen on vahvistuva teema

Yritysyhteistyö ja kansainväliset verkostot ovat molemmilla organisaatioilla laajat, ja yhteisissä verkostoissa on mahdollista lisätä kansainvälistä toimintaa.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan biotalousstrategiassa puurakentaminen on nostettu esille alueellisena vahvuutena. Luken osaaminen sekä Oulun yliopiston puuarkkitehtuurin ja Oulun ammattikorkeakoulun puurakentamisen koulutusohjelmat mahdollistavat vahvan yhteistyöalueen.

Yhteistyö konkretisoituu yhteisten tutkimusteemojen hankkeistuksessa. Lisäksi yhteistyösopimus antaa selkärankaa vakiintuneiden yhteistyömuotojen syventämiselle ja uusien yhteistyömallien pilotoinnille ja kehittämiselle.

Viimeksi päivitetty: 21.2.2017