University of Oulu, 2016

Kasvatusalan kesäopinnot

Kesäopinnot suomeksi

KTK järjestää kaksi kesätenttipäivää. KTK:n kesätentit 2018 päivitetään osoitteeseen: http://www.oulu.fi/ktk/kesaopinnot2018

 

407045A Kandidaatintutkielma, kesäkurssi

Opintojakson laajuus (op): 10 op
Vastuuopettaja: Tapio Tenhu
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Kaikki kasvatustieteiden tiedekunnan aineopintoja suorittavat opiskelijat
Toteutusaikataulu: 14.5.-30.8.2018
Toteuttaja: KTK
Lisätietoja:

 

408044S Graduseminaari, kesäkurssi

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Hannu Heikkinen
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Kaikki kasvatustieteiden tiedekunnan aineopintoja suorittavat opiskelijat
Toteutusaikataulu: 14.5.-30.8.2018
Toteuttaja: KTK
Lisätietoja:

 

407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Jouni Peltonen
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Kaikki kasvatustieteiden tiedekunnan aineopintoja suorittavat opiskelijat
Toteutusaikataulu: 14.5.-30.8.2018
Toteuttaja: KTK
Lisätietoja:

 

407071A Viittomapohjainen kommunikaatio

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Marjatta Takala
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Erityispedagogiikan pääaineopiskelijat etusijalla, sitten muut
Toteutusaikataulu: 30.5.2018 -15.8.2018
Toteuttaja: KTK
Lisätietoja:Erityispedagogiikan yksikkö toteuttaa. Opetusta 2 h kerrallaan näin: 30.5. 31.5., 1.6.,  ja 4.6. Lisäksi esseetentti.
Kirjana: Takala, M. & Sume, H. 2016. Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten opetus. 3. täysin uudistettu painos. FinnLectura: Helsinki.
Teoksesta kahden valinnaisen luvun lukeminen. Lisäksi 1 artikkeli.

 

407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Anu Alanko
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Kaikki kasvatustieteiden tiedekunnan aineopintoja suorittavat opiskelijat
Toteutusaikataulu: 14.5.-13.6.2018
Toteuttaja: KTK
Lisätietoja:

 

413031S Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Anu Alanko
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat
Toteutusaikataulu: 15.5.-12.6.2018
Toteuttaja: KTK
Lisätietoja:

 

407085A MindBusiness 1: Tunnista yrittäjyysvalmiutesi

Opintojakson laajuus (op): 5
Vastuuopettaja: Arttu Mykkänen
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat, alaan tai opintojen vaiheeseen katsomatta.
Toteutusaikataulu: 1.6.2018 – 31.8.2018
Toteuttaja: KTK
Lisätietoja: Opintojakso järjestetään vapaavalintaisena opintojaksona

 

408014S Pedagogiset haasteet tutkimuksessa kirjapaketti

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Minna Uitto
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: KTK:n opiskelijat
Toteutusaikataulu: aloitustapaaminen 2.5.2018 - 31.8.2018
Toteuttaja: KTK
Lisätietoja: Kurssissa on aloitustapaaminen, mutta muutoin kurssi on suoritettavissa itsenäisesti

 

410088P Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Eetu Pikkarainen
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä:
Toteutusaikataulu:
Toteuttaja:
KTK
Lisätietoja: Talvella olleiden kurssien lopputehtävän voi palauttaa kesällä.

 

413060S Edusemiotics / Kasvatussemiotiikka

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Eetu Pikkarainen
Linkki ilmoittautumiseen: https://wiki.oulu.fi/display/semed/
Kohderyhmä:
Toteutusaikataulu:
Toteuttaja:
KTK
Lisätietoja: ONLINE kurssi, HUOM: sekä englanniksi että suomeksi.

 

408038S Teemaharjoittelu

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Sari Harmoinen
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: maisterivaiheen Luokanopettajaopiskelijat
Toteutusaikataulu:
Toteuttaja:
KTK
Lisätietoja:

 

 408021S Teemaharjoittelu

Opintojakson laajuus (op): 6 op
Vastuuopettaja: Sari Harmoinen
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: maisterivaiheen Luokanopettajaopiskelijat
Toteutusaikataulu:
Toteuttaja:
KTK
Lisätietoja:

 

404022A Valinnainen harjoittelu

Opintojakson laajuus (op): 1-10 op
Vastuuopettaja: Sari Harmoinen
Linkki ilmoittautumiseen: WebOodi
Kohderyhmä: Kaikki KTK:n opiskelijat
Toteutusaikataulu:
Toteuttaja:
KTK
Lisätietoja:

 

Summer Studies in English

Summer exams 2018 will be updated: http://www.oulu.fi/university/node/45185  

 

407518A Global citizenship education

ECTS credits: 5
Person responsible: Boby Mafi
Link to the registration: WebOodi
Target group:
Schedule:
1.6.-30.6.2018
Implementor: Faculty of Education
Additional information: Online-kurssi

 

407523A Prulingualism and Education in the 21st Century

ECTS credits: 5
Person responsible: Magda Karjalainen
Link to the registration: WebOoodi
Target group:
Schedule:
01.07.2018- 31.7.2018
Implementor: Faculty of Education
Additional information: Online-kurssi

 

Yhteystiedot: study.education(ät)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 24.7.2018