Terveys- ja hyvinvointialojen kesäopinnot

Kesäopinnot suomeksi

Hyvinvointitekniikan / Lääketieteen tekniikan kesäopinnot 2018

080917S Biolääketieteellisen teknologian erikoistyö

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Lassi Rieppo
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2018 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan maisterivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2018
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Erikoistyö sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä erikoistyön ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

 

580209A Kandidaatin tutkielma

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Timo Jämsä
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2018 mennessä)
Kohderyhmä: Hyvinvointitekniikan kandivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2018
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

 

080918S Lääketieteellisen kuvantamisen erikoistyö

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Timo Jämsä
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2018 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan maisterivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2018
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Erikoistyö sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä erikoistyön ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

 

580201A Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Maarit Kangas
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2018 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan kandi- ja maisterivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2018
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 135 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

 

580202S Lääketieteen tekniikan projektityö

Laajuus: 5-10 op
Vastuuopettaja: Maarit Kangas
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2018 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan kandi- ja maisterivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2018
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää kurssin laajuudesta riippuen 135-270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

 

580213S Pro gradu -tutkielma (lääketieteen tekniikka)

Laajuus: 30 op
Vastuuopettaja: Timo Jämsä
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2018 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan maisterivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2018
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 810 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

 

080919S Terveysteknologian erikoistyö

Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Maarit Kangas
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2018 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan maisterivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2018
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Erikoistyö sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä erikoistyön ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

 

580214S Tutkimussuunnitelma, Pro gradu (lääketieteen tekniikka)

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Timo Jämsä
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2018 mennessä)
Kohderyhmä: Hyvinvointitekniikan maisterivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2018
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, tutkielman aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 135 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat tutkielman aiheet ovat nähtävillä Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

 

580120A Työharjoittelu 1

Laajuus: 1-5 op
Vastuuopettaja: Maarit Kangas
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2018 mennessä)
Kohderyhmä: Hyvinvointitekniikan kandivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2018
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Työharjoittelupaikka täytyy itse hankkia. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä vastuuopettajaan.

 

580121A Työharjoittelu 2

Laajuus: 1-5 op
Vastuuopettaja: Maarit Kangas
Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2018 mennessä)
Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan maisterivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2018
Toteuttaja: LTK / Lääketieteen tekniikka / MIPT
Lisätietoja: Työharjoittelupaikka täytyy itse hankkia. Kurssille ilmoittauduttuasi yhteydessä vastuuopettajaan.

 

Terveystieteen kesäopinnot 2018

 

352208A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Heli Kuivila
Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautuminen WebOodissa 15.6.-6.8.2018,   https://weboodi.oulu.fi/oodi/etusivu.html
Kohderyhmä: Hoitotieteen pääaineopiskelijat, jotka on valittu terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoon keväällä 2018.
Toteutusaikataulu: 1.-31.8.2018
Toteuttaja: LTK / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Lisätietoja: Opintojakso toteutuu verkko-opintoina kesäopetusperiodilla. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista kesäopintotuen myöntämiskriteerit.

 

354202A Terveystieteiden tutkimusetiikka

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Tohtorikoulutettava Outi Kajula, Tohtorikoulutettava Moona Huhtakangas
Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautuminen Weboodissa 23.11.2017 – 2.5.2018,  https://weboodi.oulu.fi/oodi/etusivu.html
Kohderyhmä: Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: 8.5. – 21.6.18. Opintojaksoinfo 8.5.18 klo 9.00 – 10.30 (281B). Ohjaustapaaminen 28.5. 9.00 – 11.00 (281B). Kirjallisen tehtävän palautus 21.6.2018.
Toteuttaja: LTK / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Lisätietoja: Opintojakso suoritetaan monimuoto-opetuksena. Ohjeet annetaan opintojaksoinfossa. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista kesäopintotuen myöntämiskriteerit.

 

353208S Johtamisen soveltava reflektointi Osa I

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Outi Kanste
Linkki ilmoittautumiseen: Yhteydenotto vastuuopettajaan sähköpostilla.
Kohderyhmä: Terveyshallintotieteen maisteriopiskelijat
Toteutusaikataulu: Työelämäjakso erikseen sovittuna ajankohtana, mahdollisesti kesällä 2018.
Toteuttaja: LTK / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Lisätietoja: Jatkoa syksyllä 2017 opintojakson aloittaneille. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista kesäopintotuen myöntämiskriteerit.

 

353206S Pro gradu –tutkielma (terveyshallintotiede)

Opintojakson laajuus (op):  Osa I 10 op
Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Nina Lunkka
Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautuminen Weboodissa 5.5.2018 mennessä,  https://weboodi.oulu.fi/oodi/etusivu.html
Kohderyhmä: Terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat
Toteutusaikataulu: Hanke- ja graduinfot 8.5.18 klo 11.30–16.00 (P117). Lopullisen tutkimussuunnitelman palautus vastuuopettajalle sähköpostitse 3.9.18.
Toteuttaja: LTK / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Lisätietoja: Hankeinfo on pakollinen keväällä 2018 opintojakson aloittaville kohderyhmän opiskelijoille. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista kesäopintotuen myöntämiskriteerit.

 

352226S Kliininen harjoittelu

Opintojakson laajuus (op): 10 op
Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja
Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautuminen Weboodissa 15.5.18 mennessä sekä yhteydenotto sähköpostilla vastuuopettajaan. https://weboodi.oulu.fi/oodi/etusivu.html
Kohderyhmä: Hoitotieteen pääaineopiskelijat
Toteutusaikataulu: Harjoittelusuunnitelman palauttaminen 31.5.18 mennessä, harjoittelu 1.5.-31.8.18 välisenä aikana, loppuraportin palauttaminen 31.8.18 mennessä
Toteuttaja: LTK / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Lisätietoja: Työelämäharjoittelu sekä harjoittelutehtävät Optimassa. Vastuuopettaja avaa yhteydenoton perusteella opiskelijoille Optima-työtilan, josta löytyvät tarkemmat ohjeet. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista kesäopintotuen myöntämiskriteerit.

 

353201S Hoitotiede III  

Opintojakson laajuus (op):  7 op
Vastuuopettaja: Professori Helvi Kyngäs
Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautuminen Weboodissa 1.-15.5.2018,  https://weboodi.oulu.fi/oodi/etusivu.html
Kohderyhmä: Hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelmien maisterivaiheen opiskelijat
Toteutusaikataulu: Opintojakson info tulee Optimaan viikolla 21.  Tuon jälkeen on mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin Optimassa viikon ajan. Ajanjakso ilmoitetaan Optimassa kun se avataan.
Toteuttaja: LTK / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Lisätietoja: Opintojakson info ja mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin Optimassa. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista kesäopintotuen myöntämiskriteerit.

 

Lisätietoja tämän alan kesäopinnoista, Additional Information for this Summer School

Yhteystiedot/ Service Desk: study.medicine(ät)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 27.2.2018