Yliopistojen tulevaisuusvisio esiteltiin Brysselissä

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ja yhteistyösuhteiden rehtori Matti Sarén osallistuivat 28.2 Brysselissä järjestettyyn seminaariin, jossa käsitellään suomalaisen ja eurooppalaisen tutkimuksen, innovaatioiden ja koulutusympäristöjen tilaa ja tulevaisuutta. Kutsuseminaari kokosi yhteen akateemisia johtajia, julkisen sektorin edustajia ja eurooppalaisten instituutioiden avaintoimijoita.

Avauspuheenvuorossaan rehtori Niinimäki, joka toimii myös Suomen yliopistot UNIFI ry:n puheenjohtajana, esitteli Suomen yliopistojen yhteisen, vuoteen 2025 ulottuvan vision ”Yhdessä, avoimesti, uudistaen”. Vision lähtökohtana on näkemys siitä, että Suomen vahvuus on yliopistojen tuottamassa uudessa tiedossa ja korkeatasoisessa osaamisessa.

Lisäksi Niinimäki painotti kansainvälistä yhteistyötä ja peräänkuulutti, että eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiorahoituksen tulee taata myös tulevaisuudessa mahdollisuuksia uraauurtavalle blue sky -tutkimukselle ja yhteistyöhankkeille.

Vararehtori Matti Sarén puolestaan osallistui paneeliin, jossa keskusteltiin siitä, millä keinoin suomalaiset yliopistot, tiede ja teknologia edistävät EU:n tulevaisuuden tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa.

Seminaarin yhteydessä rehtorit tapasivat myös europarlamentaarikkoja ja Euroopan komission virkamiehiä, jotka ovat avainasemassa EU:n tutkimus-ja innovaatio-ohjelmien valmistelussa ja toimeenpanossa. Keskusteluissa olivat muun muassa Horisontti 2020 -ohjelman väliarviointi, seuraavan puiteohjelman valmistelu sekä arktiseen teemaan liittyvä tutkimus ja sen rahoitus.

UNIFI ry:n mediatiedote (24.2.2017)

Viimeksi päivitetty: 3.3.2017