Yhteishaussa tarjolla laaja-alaisia tutkinto-ohjelmia – opiskelija voi tarkentaa valintojaan opintojen edetessä

Oulun yliopiston tavoitteena on tehdä opiskelijan opintopolusta mahdollisimman sujuva. Kandiohjelmia on ryhmitelty laaja-alaisemmiksi kokonaisuuksiksi ja uudistuneet ohjelmat ovat tänään alkavassa kevään 2017 toisessa yhteishaussa ensimmäistä kertaa mukana.

Vuoden 2017 opiskelijavalinnassa hakukohteita on tarjolla yhteensä 37. Esimerkiksi matematiikka ja fysiikka ovat nyt yksi laaja-alainen hakukohde, toinen esimerkki on kulttuuriantropologia ja arkeologia. Koulutustarjonta on yhtä monipuolista kuin aiemminkin.

"Uudet kandiohjelmat ovat usean tieteenalan yhteisiä. Opiskelija saa ensin perusvalmiudet ohjelman tieteenalojen laaja-alaiseen ymmärtämiseen pohjaksi maisterivaiheen pääainekohtaiselle opiskelulle. Suuntautuminen tapahtuu opintojen aikana, mikä mahdollistaa erilaiset opintopolut. Laaja-alaisilla tutkinto-ohjelmilla voidaan myös entistä paremmin vastata muuttuviin työelämän tarpeisiin", koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä sanoo.

Uudistuksen suurin hyöty opiskelijalle on, että hän voi vielä opiskelun aloitettuaan tehdä valintoja ja pohtia, millaisen tutkinnon hän haluaa suorittaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos opiskelija huomaa tehneensä `väärän` valinnan, hänen ei tarvitse vaihtaa alaa yhteishaun kautta, ainakaan lähialoilla.

Kauppatieteissä on ollut jo useamman hakukierroksen ajan ainoastaan yksi hakukohde, johon opiskelija hakee. Opiskelija voi siis kolmen vuoden aikana pohtia, mihin hän haluaa erikoistua. Opiskelijat valitaan maisterivaiheessa pääaineisiin opintomenestyksen ja kiinnostuksen perusteella.

”Haluamme tarjota opiskelijoillemme laaja-alaista liiketoiminnan ja talouden osaamista, siksi kaikki opiskelijamme saavat saman vahvan pohjan kandivaiheessa”, professori Satu Nätti kertoo.

Haku kandiohjelmiin on käynnissä 15.3.–5.4.2017.

Viimeksi päivitetty: 15.3.2017