Yliopisto-opintoihin liittyvästä harjoittelusta uusi opas – myös työnantajille

Kuuden eri puolilla Suomea olevan yliopiston sekä työnantajien ja opiskelijoiden yhteistyön pohjalta on valmistunut suomeksi ja englanniksi julkaistu harjoitteluopas "Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa: suosituksia harjoitteluiden sekä muiden työelämäjaksojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin – opiskelijalle, yliopistolle ja työnantajalle". Tuore opas sisältää konkreettisia neuvoja ja suosituksia.

Opas sisältää ohjeita ja esimerkkejä harjoittelun eri vaiheisiin. Opas soveltuu kaikkien yliopistojen käytettäväksi ja sitä voi hyödyntää myös muilla työelämäosioita sisältävillä opintojaksoilla.

Oppaan työstäminen on ollut osa Tampereen teknillisen yliopiston, Oulun yliopiston, Aalto-yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Lapin yliopiston ja Turun yliopiston yhdessä tekemää kehitystyötä ESR-rahoitteisessa Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin, TYYLI -hankkeessa.

Oppaan loppuun on koostettu yritysten, opiskelijoiden ja yliopiston vastuita ja tehtäviä kuvaavat tiivistelmäkortit.

Opas on julkaistu sähköisenä ja luettavissa suomeksi ja englanniksi.

Lisätietoja: www.tyylihanke.wordpress.com, Sauli Pajari, puh. 029 4482 937, sauli.pajari(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 28.3.2017