Lääkäriopiskelijoita koulutetaan digiratkaisujen käyttöönottoon Oulussa

Noin 140 Oulun yliopistosta pian valmistuvaa lääkäriä kokoontuu tiistaina 18. huhtikuuta Oulun yliopistollisen sairaalan OYS TestLabiin kokeilemaan yhteensä yli kolmeakymmentä yritysten ja tutkimusryhmien kehittämää digitaalisen terveydenhoidon ratkaisua. Kyseessä on lääkäriopiskelijoiden e-health -koulutustapahtuma, joka toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa, ja jonka Oulun yliopisto käynnisti ensimmäisenä Suomessa vuonna 2016. Tänä vuonna mukana on myös 80 Oulun ammattikorkeakoulun terveyspalvelualojen opiskelijaa tutustumassa yritysten ratkaisuihin.

Tavoitteena on tutustuttaa lääketieteen ja hoitoalan loppuvaiheen opiskelijat digitaalisiin terveyspalveluihin, sovelluksiin ja tuotteisiin ja parantaa tulevien ammattilaisten valmiuksia käyttää uusia laitteita ja kehittää toimintatapoja käytännön työssään. ”Testattavana on muun muassa älypuhelimeen liitettäviä terveysseurantasovelluksia sekä työkaluja ammattilaisen ja potilaan väliseen yhteydenpitoon kuten chattivastaanoton pitämiseen”, Lääkäriliiton piiriylilääkäri Annu Tertsunen sanoo.

Yrityksille koulutustapahtuma antaa mahdollisuuden saada palautetta tuotteen hyödyllisyydestä ja käytännöllisyydestä nuorilta, pian valmiilta lääkäreiltä, mikä tukee tuotekehitysprosessia. Osa tuotteista ja sovelluksista onkin vasta testi- tai ideavaiheessa.

Laskimonsisäisen neste- ja lääkehoidon kehittämiseen erikoistunut Monidor-yritys osallistui koulutustapahtumaan jo viime vuonna ja on mukana nytkin. ”Tapahtuma tarjoaa yrityksille hienon mahdollisuuden olla esillä ja kerätä laajalta käyttäjäjoukolta palautetta yrityksen tuotteesta. Tapahtuma on järjestetty hyvin ja aika tulee käytettyä tehokkaasti. Odotamme innokkaiden lääkäriopiskelijoiden palautetta tuotteemme uusista ominaisuuksista”, Monidorin toimitusjohtaja Mikko Savola sanoo.

Uudet digitaaliset terveydenhoidon ja itsehoidon ratkaisut muuttavat lääkärien työnkuvaa, ja niillä on mahdollista kehittää terveydenhuoltoa hyödylliseen suuntaan. ”Lääkärien on osattava arvioida uusista ratkaisuista saatava terveyshyöty, ja millaisille potilaille eri ratkaisut soveltuvat. Siksi erilaisiin e-health -ratkaisuihin tutustuminen ja niiden testaaminen käytännössä on tärkeää koulutuksessa. Yhä enemmän on myös tarjolla työkaluja kansalaisten tai potilaiden itsensä hyödynnettäväksi, mikä tarjoaa mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämiseen väestötasolla. Ammattilaisten on hyvä osata paitsi itse käyttää myös tukea kansalaisia uusien toimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä”, Tertsunen sanoo.

Koulutustapahtuman järjestävät yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Centre for Health and Technology -innovaatiokeskus, Lääkäriliitto ja OYS TestLab.

Viimeksi päivitetty: 12.4.2017