Pohjoismaiden arktinen alue kaipaa lisää investointeja

Suomen, Ruotsin ja Norjan arktinen alue kaipaa lisää pääomavirtoja työpaikkojen luomiseksi ja alueen taloudellisen potentiaalin vapauttamiseksi, todetaan 6.4. julkaistussa ensimmäisessä Business Index North -selonteossa.

Ensimmäinen Business Index North (BIN) -selonteko osoittaa, että pohjoisten seutujen kehitys on monella alueella jäljessä kansallisia keskiarvoja, mutta samalla alue osoittaa myös suurta potentiaalia tulevaisuuden arvonluontia ajatellen. Selonteko julkaistiin Bodøssä järjestetyn High North Dialogue -konferenssin yhteydessä 6.4.2017.

Selonteossa esitellään ja analysoidaan laaja-alaisesti tilastoja, jotka kertovat Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisosien kehityksestä. Selonteossa tullaan siihen tulokseen, että pohjoinen on muita seutuja jäljessä väestönkasvussa, koulutustasossa, liike-elämän tuotoissa, työpaikkojen syntymisessä ja innovaatioissa.

Selonteon on tehnyt Business Index North (BIN) -hanke. Sen johtaja Erlend Bullvåg sanoo, että selvityksen pitäisi herättää päättäjät ja sijoittajat: “Ei ole mitään syytä sille, miksi näiden seutujen, joilla on merkittäviä suhteellisia etuja, pitäisi jäädä muista jälkeen. Niissä on runsaasti luonnonvaroja, uudistuvan energian ylijäämää, ja entistä koulutetumpaa työvoimaa. Arktisella alueella on suurta potentiaalia, mutta näille seuduille kaivataan enemmän investointeja.”

Hidas väestönkasvu, ikääntyvä väestö ja naisten vähyys ovat eräitä syrjäisen maaseudun kokemia haasteita Skandinavian pohjoisimmissa osissa. Bullvågin mukaan yksi selonteon avainlöydöistä on se, että arktisen alueen tulevaisuuden kehityksen suurin haaste on tehdä seutu houkuttelevaksi työskentely- ja elinpaikaksi, etenkin nuorten silmissä.

“On tärkeää, että teemme näistä seuduista upeita paikkoja elää. Jotta onnistuisimme siinä, tarvitsemme politiikkaa, jolla seudusta tehdään liike-elämälle houkuttelevaa. Jos haluamme arktiselle alueelle asuttuja ja kestäviä yhteisöjä, meidän täytyy löytää tapoja luoda taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja.”

Bullvåg alleviivaa myös sitä, että Norja menestyy paljon Ruotsia ja Suomea paremmin työllisyyden ja tuottavuuden kasvattamisessa. ”Se johtuu osittain Norjan rannikon tarjoamista resursseista ja kuljetusmahdollisuuksista, mutta sille löytyy syitä myös seudun kalanviljelylaitoksiin, energiantuotantoon ja kalankasvatukseen tehdyistä sijoituksista,” hän sanoo.

Pohjois-Suomi ja Ruotsi ovat selkeitä johtajia innovaatioiden alalla. Pohjois-Pohjanmaa on alueella selvästi muita edellä patenteissa mitatuissa innovaatioissa. Pohjois-Pohjanmaasta tulee ensimmäinen alue, jolla tuotetaan ydinsähköä, mikä voi luoda uusia teollisuuden kasvumahdollisuuksia mutta myös muuttaa Pohjoismaiden pohjoisosien energiatasapainoa. Pohjois-Pohjanmaa oli 9 prosenttia keskimääräistä tehokkaampi Suomessa aktiivisten osakeyhtiöiden määrän kasvattamisessa vuosina 2008–2015.

Selonteko antaa useita suosituksia arktisen alueen taloudellisen kasvun tehostamiseksi. Se myös vertaa eri kuntien kehitystä korostaakseen, kuinka alueet voisivat oppia toisiltaan. Hanke laajentuu luoteiselle Venäjälle vuonna 2017.

BIN-hankkeen tutkijat toivovat, että yritykset, potentiaaliset sijoittajat ja lainlaatijat käyttäisivät selontekoa työkalunaan.

“Näidenkin kolmen Pohjoismaan välillä voidaan nähdä hyvin erilaisia lähestymistapoja pohjoiseen kehitykseen. Meillä on eri tavat hallita infrastruktuuria, tietoa, energiaa ja luontoa, mutta todellista keskustelua siitä, mikä toimii ja miksi, ei ole syntynyt. Selonteossa annetaan käyttöön vertailtavissa olevaa ja luotettavaa dataa, jota voidaan käyttää keskustelujen lähtökohtana”, Bullvåg päättelee.

BIN-hanke

Business Index North (BIN) on hanke, joka edistää kestävää kehitystä ja arvonlisäystä tuottamalla lisää globaalia tietoisuutta arktisen seudun tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista. Hankkeen tavoite on perustaa jaksollinen, tietoon perustuva ja järjestelmällinen tietotyökalu sidosryhmille. Selonteot ovat avoimesti saatavilla oleva resurssi yrityksille, korkeakoulujen tutkijoille, hallituksille ja paikallisviranomaisille sekä arktisen alueen valtioiden medialle.

Hanketta johtaa Nord University Business Schoolin High North Center for Business and Governance -keskus. BIN-selontekoa toteuttavia kumppaneita ovat muun muassa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Luulajan teknillinen yliopisto ja Bodø Science Park.

BIN-selonteon ensimmäinen laitos kattaa kahdeksan pohjoista aluetta Norjassa (Finnmarkin, Tromssan ja Nordlandin läänit), Ruotsissa (Norrbotten ja Västerbotten) ja Suomessa (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu). Hanketta rahoittavat Norjan ulkoministeriö ja Nordlandin lääninvaltuusto.

Selonteko verkossa

Viimeksi päivitetty: 12.4.2017