Sähkötupakan tutkimukselle mittava kansainvälinen apuraha

Lapin keskussairaalan ja Oulun yliopiston yhteinen tutkimusryhmä on saanut amerikkalaisen 185 000 dollarin apurahan. Apurahalla selvitetään pitkään tupakoineiden keski-ikäisten tupakoinnin lopetusta sähkötupakan avulla verrattuna tavallisiin vieroituslääkkeisiin.

Global Research Award on Nicotine Dependence, GRAND -apuraha on avoin globaali kilpailu kaikille nikotiiniriippuvuutta selvittäville tutkijoille. Apurahan rahoittaa lääketehdas Pfizer, mutta apurahan saajat valitsee riippumaton alan tutkijoista koostuva asiantuntijaryhmä vertaisarvioitujen tutkimushankkeiden joukosta. Nyt apurahan saivat suomalaisten lisäksi amerikkalainen, kreikkalainen ja turkkilainen sekä kaksi kanadalaista tutkimusryhmä. Ainoastaan kerran aiemmin vastaava apuraha on myönnetty Pohjoismaihin.

Nyt saadulla apurahalla selvitetään erityisesti sähkötupakan tehoa tupakoinnin lopetuksessa. Aikaisempi tutkimusnäyttö sähkötupakoiden ja niihin kuuluvien patruunoiden hyödystä ja turvallisuudesta on ollut hyvin vähäistä. Käynnistyvä pohjoissuomalainen tutkimus antaa kaivattua tutkittua tietoa siitä, miten vaikuttava ja turvallinen sähkötupakka on tupakoinnin lopettamisessa.

Suomalaisen tutkimusryhmän vastuututkijoina toimivat Oulun yliopiston dosentit Tuula Toljamo (Lapin keskussairaala) ja Pentti Nieminen (Oulun yliopisto). Heidän mukaansa apurahan saaminen on yksi osoitus pitkäjänteisestä tupakkatutkimustyöstä yhdessä lappilaisten kanssa.

”Apuraha on huomionosoitus ja arvostus siitä, että kaukana kasvukeskuksista, keskisuuressa sairaalassa yhteistyössä yliopiston tarjoamien tutkimusresurssien kanssa voidaan toteuttaa hyvää ja tuloksellista tutkimusta. Suurin kiitos kuuluu lähes tuhannelle lappilaiselle tupakkatutkimukseen osallistuvalle. Ilman heitä ei olisi onnistunutta tutkimustakaan”, Toljamo ja Nieminen kuvaavat.

Tutkimusryhmän työn painopisteet ovat olleet epidemiologisissa nikotiiniriippuvuutta ja tupakoinnin lopetusta selvittelevissä seurantahankkeissa, joihin on osallistunut niin keski-ikäisiä pitkään tupakoineita henkilöitä kuin myös nuoria aikuisia. Tupakkatutkimuksessa on tehty yhteistyötä myös Helsingin ja Oulun yliopistojen biolääketieteen tutkijoiden kanssa.

Viimeksi päivitetty: 10.5.2017