Peleistä apua kuntoutukseen

Terveydenhuollossa on tarve globaaleille, aidosti vaikuttaville ja helppokäyttöisille digitaalisille kuntoutusratkaisuille. Turun AMK:n, Oulun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistutkimuksessa selvitetään muun muassa kuinka vaikuttavia nykyiset kuntoutuspelit ovat.

Tekesin rahoittamassa tutkimushankkeessa Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE) vastataan globaaliin, kasvavaan tarpeeseen digitaalisista terveysteknisistä ratkaisuista ja uusista tehokkaista toimintatavoista kuntoutuksessa ja terveydenhuollossa. Hankkeessa tehdään laaja vaikuttavuustutkimus pelillisille kuntoutusratkaisuille, mikä tukee alan liiketoimintamahdollisuuksia myös kansainvälisesti. Hanke tehostaa suomalaisten yritysten tuotteiden kaupallistamisedellytyksiä ja vientipotentiaalia erityisesti Aasian markkinoille.

Tutkimushankkeessa on mukana laaja kattaus kuntoutus‐, peli‐ ja teknologia‐alan yrityksiä, joiden ratkaisuista haetaan kokeillen paras ratkaisu vaikuttavuustutkimukseen. Markkinat ovat suuret ja kansainväliset. Mukana ovat Suunto, PhysioTools, SE Innovations Oy, eHoiva, Lingsoft, GoodLife Technologies ja terveysteknologiayritys Kiinasta.

”Tutkimuslaitoksilla on keskeinen rooli toimintatapojen muutoksen mahdollistajana ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittäjänä”, pohtii tutkimusvastaava Mika Luimula Turun AMK:sta.

”Tutkimushankkeessa on tarkoitus selvittää pelillisten etäteknologiaa hyödyntävien kuntoutusmenetelmien käytettävyyttä, toteutettavuutta ja ennen kaikkea vaikuttavuutta kuntoutusprosessiin”, kertoo professori Ari Heinonen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Uusi toimintatapa ja yhteistyömalli

Teknologiakehityksen näkökulmasta katsottuna digitalisaation työkalut eli teknologiset ratkaisut ovat varsin pitkälti jo olemassa. Yksittäisiä sensoreita tai laitteita ei siis tarvitse kehittää. Hankkeen teknologinen näkökulma onkin yhteensopivuudessa, vaikuttavuudessa ja osallistujien kanssa luotavan yhteistyömallin rakentamisessa.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa projektisuunnitelmassa kuvatun arkkitehtuurin pohjalta uusi toimintatapa kuntoutusalalle. Lisäksi tiivis yhteistyö Kiinan, Japanin ja Singaporen kumppaneiden kanssa avaa kattavat kansainväliset näkymät suomalaisyrityksille.

”Arkkitehtuuria tullaan testaamaan pala palalta erinäisin teknologisin kokeiluin sekä kehittämällä taustajärjestelmää. Testausta jatketaan käytettävyys‐ ja vaikuttavuustutkimuksin ja rinnalla käydään koko ajan tiivistä vuoropuhelua yritysyhteistyökumppaneiden kanssa tavoitteena kansainvälisen bisnesekosysteemin luominen, kiteyttää Luimula.

Lisätietoja: professori Timo Jämsä, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto, puh. 0294 486 001

Viimeksi päivitetty: 18.5.2017