Yliopistojen vaikutus Suomen talouteen arviolta 14,2 miljardia euroa

Suomalaisten yliopistojen taloudelliset vaikutukset Suomen talouteen on arvioitu. BiGGAR Economicsin mukaan yliopistojen toiminta kytkeytyy noin 14,2 miljardin euron bruttoarvonlisään Suomen taloudessa. Yliopistojen toiminta ylläpitää ja siihen linkittyy Suomessa noin 136 000 työpaikkaa. Nämä ovat 6,6 prosenttia suhteessa Suomen bruttokansantuotteeseen ja 5,5 prosenttia suhteessa työllisiin. Yliopistoihin panostettu euro kytkeytyy keskimäärin 5,26 euron arvonlisään Suomen taloudessa. Luvut sisältävät suorat ja epäsuorat vaikutukset. Arviot ovat alaraja-arvioita, ja todelliset vaikutukset lienevät suurempia.

Oulun yliopisto tuottaa tehokkaasti

BiGGAR Economics –tutkimuslaitoksen arvion mukaan jokainen 1 euron panostus Oulun yliopistoon vaikutti kansantalouteen keskimäärin 8 euroa vuonna 2016. Kokonaisvaikutus kansantalouteen oli 1,2 miljardia euroa. Työpaikkoja Oulun yliopistoon linkittyi suoraan ja välillisesti Suomessa yhteensä 10 300 ja globaalisti 11 500.

Yliopistojen taloudellisten vaikutusten keskeisimmiksi lähteiksi arvioinnissa tunnistettiin yliopiston oma toiminta, opiskelijoiden toiminta, yliopistojen tuottama tuki liike-elämälle ja innovaatioille, sekä yliopistokoulutuksen korkeampi tuottavuushyöty. Pienempiä vaikutuksia syntyy kansanterveys-vaikutuksista ja matkailusta. Lisäksi yliopistot henkilökuntansa ja opiskelijoidensa kautta vaikuttavat yhteiskuntaan myös monin ei-euromääräisesti-mitattavin tavoin, kuten uusintamalla suomalaista kulttuuriperintöä.

Rahoitusleikkaukset heikentävät vaikuttavuutta  

Arvioinnissa tarkasteltiin myös sitä, mitä muutokset yliopistojen perusrahoituksessa voisivat aiheuttaa yliopistojen taloudellisen vaikuttavuuden kannalta. Arvioinnin mukaan perusrahoituksen väheneminen heikentää taloudellista vaikuttavuutta. Säästötoimena tehty leikkaus voi aiheuttaa vaikuttavuuden laskun, joka mitätöi säästövaikutuksen.

”Yliopistojen rahoituspolitiikassa on pidettävä mielessä, että taloudellisesti ahtaalle ajautuvissa yliopistoissa vaikeasti mitattavat taloudelliset positiiviset vaikutukset romahtavat jo vuosia ennen kuin seuraukset näkyvät tulosmittareissa. Maantieteellisesti kattava laadukas tutkimus ja koulutus on yliopistojen kova ydin ja olemassaolon tarkoitus. Ne on turvattava kaikissa oloissa”, huomautti arvioinnin julkaisutilaisuudessa puhunut UNIFI:n puheenjohtaja ja Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Arvioinnin toteutti skotlantilainen BiGGAR Economics Ltd., joka on tehnyt vastaavia arviointeja aiemmin Iso-Britanniassa ja muualla Euroopassa. Arviointihanke toteutettiin yhteistyössä Akavan, Elinkeinoelämän keskusliiton, Sivistystyönantajien, Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen yliopistot UNIFI:n kanssa. Arviointiin osallistuivat kaikki yliopistolaissa mainitut yliopistot ja se tehtiin keväällä 2017.

Arviointiraportti on saatavilla osoitteessa: www.unifi.fi/taloudellisetvaikutukset.

 

Viimeksi päivitetty: 13.6.2017