Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Master of Arts Etain Casey

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Englantilainen filologia

Väitöstilaisuus

21.8.2017 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kaljusensali (KTK112)

Aihe

Walter Ripman ja Lontoon yliopiston englannin kielen lomakurssi ulkomaisille opettajille 1903–1952
Walter Ripman and the University of London Holiday Course in English for Foreign Teachers 1903-1952

Vastaväittäjä

Professori Nicola McLelland, University of Nottingham, UK

Kustos

Dosentti Leena Kuure, Oulun yliopisto

Walter Ripman ja Lontoon yliopiston englannin kielen lomakurssi ulkomaisille opettajille 1903–1952

1900-luvun alkupuoliskon aikana yli 8751 opiskelijaa osallistui Lontoon yliopistossa ulkomaisille opettajille suunnatulle englannin kielen lomakurssille. Opiskelijoista 242 oli suomalaisia Rovaniemeltä Helsinkiin. Väitöskirjassa tutkitaan, miksi Lontoon yliopisto ryhtyi tarjoamaan kansainvälistä kielenopetusta; miksi kurssi oli jatkuvasti täynnä sekä Walter Ripmanin että muiden johtajien aikana, ja mitä voimme oppia naisten osuudesta kurssin jatkuvuuteen. Tulokset osoittavat, että opettajat ja kansainväliset opiskelijat arvostivat Ripmanin lomakurssimallia, joka kattoi sekä kielenopetuksen että kulttuurikokemuksen – jopa silloin, kun koemenestys ei ollut mainittava. Lomakurssin menestys kannusti yliopistoa rekrytoimaan kansainvälisiä opiskelijoita myös tutkinto-ohjelmiin.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 11.8.2017