Oulun yliopisto osallistuu Tekniikan yhteistyöyliopistoon

Oulun yliopisto lähtee mukaan Suomeen perustettavaan Tekniikan yhteistyöyliopistoon FITechiin. Yhteistyöyliopiston tarkoituksena on saada lisää tekniikan alan korkeakoulutettuja osaajia yrityselämän palvelukseen Lounais-Suomen alueelle.

Yhteistyöyliopiston tarkoitus on lisätä heti syksyllä 2017 kaikkien tekniikan alan yliopistojen opiskelijoille diplomitöitä, harjoittelua ja kurssiprojekteja Lounais-Suomen yrityksissä. Erityisesti houkutellaan Lounais-Suomesta kotoisin olevia, muualla Suomessa opiskelevia tekniikan alan yliopisto-opiskelijoita.

Alustavan arvion mukaan amk-insinöörien ja diplomi-insinöörien tarve kaksinkertaistuu Lounais-Suomessa lähivuosien aikana, mikä tarkoittaa vuosittain n. 850–900 työntekijää alueen yrityksiin.

Mukana olevat yliopistot tarjoavat Turun yliopiston ja Åbo Akademin teekkareille sekä matematiikan, fysiikan ja kemian alan opiskelijoille erillisopinto-oikeuksia eri tekniikan aloilta. Yhteistyöyliopisto järjestää  täydennys- ja muuntokoulutusta jo valmistuneille diplomi- ja AMK-insinööreille sekä Turussa että muilla paikkakunnilla. Lisäksi se tarjoaa tohtorikoulutettaville tutkimusaiheita, jotka nivoutuvat Lounais-Suomen yritysten kasvuun.

Aiesopimuksen verkostoyliopiston perustamiseksi on allekirjoittanut seitsemän yliopistoa. Verkostoyliopistoon osallistuvat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Perustajajäseniä ovat lisäksi Teknologiateollisuus ry ja Tekniikan akateemiset ry. Ennen FITechin (FITech, Finnish Institute of Technology) virallista perustamista yhteistyötä koordinoi Aalto-yliopisto.

Hallitus on varannut tekniikan alan yliopistojen yhteistyöhön 12 miljoonan euron määrärahan vuosina 2017–2021. Tämän lisäksi mukana olevat yliopistot ovat sitoutuneet rahoittamaan toimintaa.

OKM: Suomeen uusi tekniikan yhteistyöyliopisto - Lounais-Suomeen osaajia heti syksyllä

 

Viimeksi päivitetty: 22.8.2017