Oulun yliopiston eläinmuseota esitetään sijoitettavaksi Pohjois-Pohjanmaan museon yhteyteen

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän asettama työryhmä on selvittänyt Oulun yliopiston eläinmuseon kokoelmista rakennettavan näyttelyn sijoittumista Pohjois-Pohjanmaan museon alakertaan. Lähtökohtana on eläinmuseon nykyisten Linnanmaan kampuksen tilojen vapauttaminen muuhun käyttöön.

Tehdyn selvitystyön pohjalta työryhmä esittää, että Oulun yliopiston eläin- ja kasvimuseon kokoelmien pohjalta toteutetaan yliopiston ja Oulun kaupungin yhteistyönä näyttelykokonaisuus Pohjois-Pohjanmaan museon pohjakerrokseen. Tavoitteena on, että uudenlainen, interaktiivinen näyttelykokonaisuus avataan yleisölle kesäkuussa 2019 ja sen elinkaareksi voidaan tavoitella kymmentä vuotta eli vuoden 2029 loppuun saakka. Suunnittelu tulee käynnistää syksyllä 2017 ja valmisteluun täytyy varata aikaa puolitoista vuotta.

Mikäli Luupille tehdään tulevaisuuden investointiratkaisu, esittää työryhmä, että näyttelykokonaisuus tulee sisällyttää osaksi mahdollista uutta Luuppia, joten sen elinkaari voi jatkua em. aikamäärää pitempäänkin.

Työryhmä toteaa, että Pohjois-Pohjanmaan museon alakerran tilat soveltuvat uuden näyttelykokonaisuuden käyttöön. Tilat vaativat muutoksia ja kunnostusta. Käytössä oleviin tiloihin saadaan rakennettua monipuolinen ja asiakaslähtöinen kokonaisuus, vaikka näyttelytila pienenee verrattuna nykyisiin eläinmuseon tiloihin.

Sekä museo- ja tiedekeskus Luupin että yliopiston näkökulmasta tässä tarjoutuu mahdollisuus laajentaa palvelutarjontaa ja lisätä museon kävijämääriä merkittävästi.

Työryhmä on arvioinut näyttelykokonaisuuden tilantarvetta, esillepanon modernisointia, toteutuksen ja ylläpidon kustannuksia, toteutuksen aikataulua sekä näyttelyn esilläoloaikaa.

Pohjois-Pohjanmaan museon vaihtuvien näyttelyiden tilan ottaminen eläinmuseon kokoelman käyttöön edellyttää uutta ratkaisua vaihtuvien näyttelyiden esillepanoon Luupissa. Sama koskee mahdollista Koiramäki-näyttelyn siirtoa.

Nykyisessä eläinmuseossa olevien konservaattori Heikki Kangasperkon toteuttamien dioraamojen taustakuvat on maalattu rakenteisiin, joten niitä ei voi siirtää uuteen paikkaan. Dioraamat ja taustamaalaukset tullaan dokumentoimaan 3D-skannaamalla ja valokuvaamalla. Selvitettäväksi jää, voivatko ne osin tai kokonaan jäädä paikoilleen myös eläinmuseotilan uudessa käyttötarkoituksessa.

Näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen edellyttävät päätöstä rahoituksesta, kustannusten jaosta ja myös riittävää toteutusaikaa. Oulun yliopisto panostaa jatkossakin myös rahallisesti uuteen näyttelyyn. Eläinmuseon materiaali tullaan siirtämään asianmukaiseen väistötilaan uuden näyttelykokonaisuuden suunnittelun ja rakentamisen ajaksi. Eläinmuseon näyttelyn lajien opiskelukokoelman ja tutkimuskokoelman sijoittamisesta Linnanmaalle ollaan tekemässä suunnitelmaa.

 

Viimeksi päivitetty: 25.8.2017