Mallikelpoista yritysyhteistyötä

Oulun yliopiston ja Pöyry Finland Oy:n kesäkuussa solmima yhteistyösopimus on edennyt rivakasti. Yrityksen ja tiedekuntien edustajat kokoontuivat heti lomien jälkeen yhteiseen työpajaan suunnittelemaan, minkälaista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä olisi mahdollista käynnistää hyvinkin nopealla aikataululla.

Yliopisto ja Pöyry ovat tehneet yhteistyötä aiemminkin mm. diplomitöiden muodossa. Nyt tavoitteena on löytää entistä pitkäjänteisempää ja laajempaa koulutusohjelmayhteistyötä, työelämän osaamisen kehittämistä ja tutkimusyhteistyötä.

Työpajaan osallistuneen Pöyryn liiketoiminnan kehittämisjohtajan Mikko Hyytisen mukaan yhteistyö on Pöyrylle tärkeää, koska yritys tarvitsee uusia osaajia ja uutta osaamista. Yliopistolle Pöyry haluaa olla luotettava ja aktiivinen kumppani. Tällöin molemmat hyötyvät.

Työpajan antiin Mikko Hyytinen oli hyvin tyytyväinen.

”Meillä oli vilkas ja hyvä keskustelu, ja löysimme useita yhteistyömahdollisuuksia. Tavoitteena on ensivaiheessa aktivoida yhteistyötä eri koulutusohjelmien kanssa esimerkiksi vierailuluentojen avulla sekä luoda toimintamalli monialaisille opinnäytetyöryhmille. Toki tavoitteena on myös laajemmat yhteiset kehittämishankkeet kaivannaisalalla, ympäristötekniikassa ja monilla muilla tieteen aloilla.   

Hyytisen mukaan Oulun yliopiston vahvuus on monialaisuus, joka istuu hyvin Pöyryn toiminnan luonteeseen.

”Toimimme aidosti laaja-alaisesti ja kansainvälisesti. Tarvitsemme isoihin investointeihin paljon erilaista osaamista, joten uskon että meillä on paljon annettavaa Oulun yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille”, Hyytinen sanoo.  

Työpajan tuloksiin oli tyytyväinen myös kaivannaisalan tiedekunnan professori Saija Luukkanen. Hän piti yhteistyön vahvistamista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä erittäin tärkeänä, koska kaivannaisalan luonteen mukaisesti on tärkeää olla hyvin tiiviissä kytköksessä työ- ja elinkeinoelämään jo opiskeluvaiheessa.

”Oli mukava kuulla, miten Pöyry todella haluaa panostaa aikaansa ja osaamistaan koulutuksemme tukemiseen. Pöyryllä on koko kaivannaisalan arvoketjuun liittyen hyvin laaja-alaista osaamista ja kaiken tämän esille tuominen opetuksessa ja työelämäyhteistyössä on opiskelijoiden ja meidän kannaltamme erittäin tarpeellista. Se herättää varmasti mielenkiintoa ja innostusta opiskelijoiden keskuudessa” Luukkanen sanoo.

Yhteistyömuodot konseptoitu työkaluiksi

Oulun yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yritteliäisyyttä ja yritysyhteistyötä. Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilän mukaan tavoitteena on tällä tavoin lisätä opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja sujuvoittaa tutkinnon jälkeistä siirtymistä työelämään.

”Meillä on toki aiemminkin tehty monenlaista opiskeluun liittyvää yhteistyötä yritysten, julkisen sektorin ja muiden yliopiston ulkopuolisten kanssa, mutta nyt teemme tästä toiminnasta entistä näkyvämpää. Olemme juuri konseptoineet erilaisia työkaluja yliopiston yritysyhteistyötä varten. Nyt on hyvä tilaisuus pilotoida ja kehittää niitä”, Hentilä kertoo.

Konseptoituja yhteistyötyökaluja yliopiston tarjoamassa työkalupakissa ovat asiantuntijavierailut, diplomityöt, monialaiset graduryhmät (uusi), alakohtaiset ja monialaiset yritysprojektit sekä ratkaisutyöpajat.   

Viimeksi päivitetty: 4.9.2017