Oulun yliopisto suuntaa vahvasti kohti 6G:tä langattoman tietoliikenteen tutkimuksessa

Tulevaisuuden tietoliikenneverkot valittiinkin teemaksi, kun Oulun yliopisto osallistui uuden tutkimuksen rahoitusinstrumentin, Suomen Akatemian lippulaivaohjelman rahoitushakuun.

Tulevaisuuden tietoliikenne ja sen mahdollistamat uudenlaiset palvelut on kiistatta yksi Oulun yliopiston tutkimuksen profiilialoista. Tietoliikennetekniikka ja erityisesti langattoman tietoliikenteen tutkimus on pitkään ollut Oulun yliopiston vahvuuksia ja vaikuttanut merkittävästi siihen, millainen osaajien ja yritysten keskittymä Oulun yliopiston ympärille on syntynyt. 

Tulevaisuuden tietoliikenneverkot valittiinkin teemaksi, kun Oulun yliopisto osallistui uuden tutkimuksen rahoitusinstrumentin, Suomen Akatemian lippulaivaohjelman rahoitushakuun. Lippulaivaohjelman tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen tutkimuksen ja vaikuttavuuden osaamiskeskittymiä niiden laadun ja vaikuttavuuden nostamiseksi entistä korkeammalle tasolle. Marraskuussa päättyneessä haussa Oulun yliopisto haki yli 24 miljoonan euron rahoitusta 8-vuotisesta lippulaivaohjelmasta teemalla ”6G-Enabled Wireless Smart Society and Ecosystem”. 

Hankkeessa luodaan syvällistä 6G-osaamista tulevaisuuden älykkäiden järjestelmien mahdollistamiseksi. Tutkimuksessa ja innovoinnissa keskitytään yritysten tukemiseen 5G:n käyttöönotossa, 6G teknologiakehitykseen, digitalisaation kiihdyttämiseen sekä Suomen edelläkävijyyden varmistamiseen 6G-kehityksessä. Hanketta johtaa akatemiaprofessori Matti Latva-aho Centre for Wireless Communications -tutkimusyksiköstä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta.

”Mobiiliverkon kehityksessä uusi sukupolvi seuraa toistaan noin kymmenen vuoden sykleissä, ja kuudennen sukupolven 6G:n arvioidaan olevan käytössä vuonna 2030. Kyseessä on globaali paradigman muutos, joka haastamalla tiedonsiirron perusteet luo täysin uudet lähtökohdat yhteiskunnallisten järjestelmien, palvelujen ja liiketoimintamallien kehitykselle”, Matti Latva-aho sanoo.

Oulun yliopiston toimintamalleissa korkeatasoinen tieteellinen tutkimus yhdistyy tehokkaaseen ekosysteemien innovaatiotoimintaan. Uuden tietämyksen luominen, teknologian kehittäminen sekä osaamispääoman kasvattaminen ovat lähtökohtia taloudellisen kehityksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamisessa.

”Tieteellisesti tutkittua tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi kiihtyvän digitalisaation keskeisissä kysymyksissä esimerkiksi tulevaisuuden verkkojen dataomistajuudessa, taajuuksien käyttömalleissa sekä liiketoimintaan liittyvissä arvoketjuissa. Terahertsitaajuuksille meno vaatii myös uusia radioteknisiä ja materiaaleihin liittyviä ratkaisuja mahdollistaen myös ympäristön 3D-kuvantamisen”, Latva-aho jatkaa.

Suomen Akatemian lippulaivaohjelmassa yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus, taloudellista kasvua tukeva ja/tai muu merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, vahva yhteistyö elinkeinoelämän sekä muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky ja isäntäorganisaation vahva sitoutuminen. Tavoitteena on laadukkaasti, joustavasti ja vaikuttavasti toimivat osaamiskeskittymät, jotka kehittyvät ja laajentuvat toimintakauden aikana. Lippulaivaohjelman rahoituspäätökset tehdään huhtikuussa 2018.

Lue lisää 

Viimeksi päivitetty: 7.12.2017