Opintotuki

Toimeentulo opiskelun aikana - opintotuki

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta lukien. Opintotuen suuruuteen vaikuttaa korkeakouluopintojen aloitusajankohta, opiskelijan ikä ja asumismuoto. Opintolaina on markkinaehtoinen laina, ja sitä voi hakea pankista.

Opintotukihakemusten käsittely päättyy Oulun yliopistossa 1.1.2017

Lapin, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopiston opiskelijoiden opintotukihakemukset ratkaistaan 1.1.2017 alkaen Kelassa. Aikaisemmin ratkaisut on tehty yliopiston opintotukilautakunnassa. Muutos ei edellytä opiskelijalta toimenpiteitä tai yhteydenottoa Kelaan tai yliopistoon.

Kela uudistaa lähivuosina kaikki etuustietojärjestelmänsä. Opintotuen koko ratkaisutoiminta halutaan keskittää Kelaan, koska muualla tehtävät etuusratkaisut monimutkaistavat etuuksien toimeenpanoa.

Opintotukihakemusten käsittely jatkuu vielä vuoden 2017 ajan kahdeksassa yliopistossa. Vuoden 2018 alusta alkaen kaikki opintotukiasiat ratkaistaan Kelassa.

Opiskelija, huomioi seuraavat asiat:

Näin hoidat opintotukiasiasi Kelassa

Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi) voit hoitaa lähes kaikki opintotukiasiasi. Kelan verkkosivuilla (www.kela.fi/opiskelijat) on kattavasti tietoa opintotuesta sekä muista opintoetuuksista.

Voit hoitaa henkilökohtaiset etuusasiasi myös

Käytettävissäsi ovat myös Kelan some-kanavat

Yliopiston palvelut opintotukiasioissa

Jos opintosi eivät edisty riittävästi, yliopistosi opintotukilautakunta voi muuttaa tukesi määräaikaiseksi tai lakkauttaa sen kokonaan. Jos olet saanut selvityspyynnön tai opintotukipäätöksen opintojen riittämättömästä edistymisestä, lue se tarkasti ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos haluat selvittää oman tilanteesi, ota yhteyttä yliopistosi opintotukipalveluun.

Yliopistosi opintotukilautakunta päättää myös sen, voidaanko opintotukesi enimmäisaikaa pidentää. Tutustu asiaan kela.fissä. Hae enimmäistukiajan pidennystä opintotuen muutosilmoituksella Kelan asiointipalvelussa.

Opintotukilautakunta hyödyntää toiminnassaan Kelalta opiskelijan tilanteeseen ja opintotukeen saatuja tietoja.

Oulun yliopisto yhteystiedot opintotukiasioissa:

  • opintotuki@oulu.fi
  • puhelinasiointi ma-pe klo 9-15,  puh. 029 448 9100
  • HUOM: 1.1.2017 lähtien opiskelijakeskuksessa ei ole enää opintotuen asiointipistettä

Yleistä infoa opintotuesta:

Viimeksi päivitetty: 11.1.2017