Opintotuki

Toimeentulo opiskelun aikana - opintotuki

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta lukien. Opintotuen suuruuteen vaikuttaa korkeakouluopintojen aloitusajankohta, opiskelijan ikä ja asumismuoto. Opintolaina on markkinaehtoinen laina, ja sitä voi hakea pankista.

Opintotukihakemusten käsittely päättyy Oulun yliopistossa 1.1.2017

Lapin, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopiston opiskelijoiden opintotukihakemukset ratkaistaan 1.1.2017 alkaen Kelassa. Aikaisemmin ratkaisut on tehty yliopiston opintotukilautakunnassa. Muutos ei edellytä opiskelijalta toimenpiteitä tai yhteydenottoa Kelaan tai yliopistoon. Opintotukihakemusten käsittely jatkuu vielä vuoden 2017 ajan kahdeksassa yliopistossa. Vuoden 2018 alusta alkaen kaikki opintotukiasiat ratkaistaan Kelassa.

Näin hoidat opintotukiasiasi Kelassa

Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi) voit hoitaa lähes kaikki opintotukiasiasi. Kelan verkkosivuilla (www.kela.fi/opiskelijat) on kattavasti tietoa opintotuesta sekä muista opintoetuuksista.

Voit hoitaa henkilökohtaiset etuusasiasi myös

Käytettävissäsi ovat myös Kelan some-kanavat

Yliopiston palvelut opintotukiasioissa

Oulun yliopiston opintotukitoimiston tehtäviin kuuluu jatkossakin mm.

Jos opintosi eivät edisty riittävästi, opintotukesi voidaan muuttaa määräaikaiseksi tai lakkauttaa kokonaan. Jos olet saanut selvityspyynnön tai opintotukipäätöksen opintojen riittämättömästä edistymisestä, lue se tarkasti ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos haluat selvittää oman tilanteesi, ota yhteyttä yliopistosi opintotukitoimistoon.

Oulun yliopisto opintotukitoimiston yhteystiedot:

Opintotukilautakunnan kokouksissa käsitellään mm. opintotuen epäämiseen, lakkauttamiseen tai edistymisen seurannan takaisinperintään liittyviä asioita. Lisäksi opintotukilautakunnan kokouksissa käsitellään osa opintotuen enimmäistukiajan pidennyshakemuksista. Opintotukilautakunta hyödyntää toiminnassaan Kelalta opiskelijan tilanteeseen ja opintotukeen saatuja tietoja.

    Oulun yliopiston opintotukilautakunnan kokoonpano.

    Tietoa opintotuesta:

    Viimeksi päivitetty: 20.2.2017