Examinarium / akvaariotentit

Oulun yliopistossa on otettu käyttöön sähköisen tenttimisen järjestelmä Exam 16.10.2017. Sähköisen tenttimisen kautta opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa joustavasti tenttejä kameravalvotussa akvaariotenttitilassa.


HUOM. Kontinkankaan tenttiakvaario ei ole vielä avautunut, aukioloaika varmistuu myöhemmin.

Sähköisen tenttimisen avulla opiskelija voi tehdä Exam-järjestelmän tehdä kautta varauksen sähköiseen tenttiin ja tehdä tentin erillisessä, tietokonein varustetussa valvotussa tenttitilassa Linnanmaan tai Kontinkankaan kampuksen tenttiakvaariossa tenttitilan aukioloaikojen mukaan. Opiskelija saa Exam-järjestelmän kautta tietoonsa myös tentin arvosanan ja mahdollisen sanallisen palautteen. Opettaja voi luoda järjestelmään tenttejä ja niihin kysymyksiä sekä arvioida tenttejä sähköisesti.    

Kirjautuminen

Kirjaudu Examiin osoitteella: https://exam.oulu.fi.
Käytä Mozilla Firefox tai Google Chrome -selainta (ei Internet Exploreria). Suositeltava selain on Mozilla Firefox.

Sähköisen tenttimisen prosessi

 • Opiskelija sopii tentaattorin kanssa tentin tekemisestä tenttiakvaariossa Exam-järjestelmässä.
 • Opettaja luo tentin Exam-järjestelmään ja julkaisee sen opiskelijoiden saataville määrätylle ajanjaksolle. Tenttityppi Henkilökohtainen tentti on vain ko. opiskelijalle tarkoitettu, eikä se näy muille. Tenttityyppi Yleinen tentti on kaikkien opiskelijoiden varattavissa.
 • Opiskelija ilmoittautuu tenttiin Exam-järjestelmässä. Henkilökohtaisessa tentissä opettaja on jo liittänyt opiskelijan osallistujaksi tentiin, jolloin opiskelijan ilmoittautuminen tenttiin on jo tehty. Varauksesta tulee opiskelijalle sähköpostikuittaus opiskelijalle.
 • Kaikissa tenttityypeissä opiskelija varaa Exam-tenttijärjestelmästä tenttiajan ja -paikan (tenttipaikka ja -kone tenttiakvaariossa). Varauksen tenttiakvaarioon voi tehdä enintään 30 päivän päähän. 
 • Opiskelija käy tekemässä tentin tenttiakvaariossa Exam-järjestelmän avulla.
 • Henkilökohtaisessa tentissä opettaja saa viestin sähköpostiin, että opiskelijan tentti on arvioitavissa. Yleisten tenttien osalta opettaja saa viikkokoosteessa tiedon varauksista ja arvioitavista tenttisuorituksista
 • Opettaja arvioi opiskelijan suorituksen Exam-järjestelmässä ja lukitsee arvioinnin.
 • Opiskelija saa arvosanan ja mahdollisen palautteen tiedoksi sähköpostitse.
 • Examiin tallennettu ja lukittu arvosana siirtyy virkailijalle Oodiin Virkailija rekisteröi suorituksen ja arvosanan. Huom. ei koske osasuorituksia, vaan kokonaisen opintojakson tai opintojakson osan suorituksia
 • Arvosana näkyy opiskelijalle WebOodissa, Tuudossa ja Aapossa.

Tenttitilat (tenttiakvaariot)

 • Linnanmaan tenttiakvaariotila TL 102 sijaitsee Fysiikankadulla Telluksen lähistöllä. Akvaariossa on 26 tenttipaikkaa, joista 2 esteetöntä pyörätuolipaikkaa sähköpöydällä. Ks. Linnanmaan kartta
 • Kontinkankaan tenttiakvaariossa on 16 tenttipaikkaa, joista 1 esteetön pyörätuolipaikka sähköpöydällä. Kontinkankaan tenttiakvaarion tilat ja avautumisajakohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tenttiakvaarioiden aukioloaika

 • Tenttiakvaariot ovat avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00-20.00 (erityisjärjestelyissä klo 21.00 saakka) ja lauantaisin klo 8.00-17.00.
 • Tentit alkavat aina tasatunnein ja niiden kesto on 3 tuntia (175 minuuttia).  4 tunnin (235 min.) tenttejä järjestetään ainoastaan henkilökohtaisia opetusjärjestelyitä tentissä tarvitseville opiskelijoille. Opiskelijalla tulle olla esittää todistus tarvittavista henkilökohtaisista opetusjärjestelyistä. 4 tunnin tentit tehdään henkilökohtaisena tenttinä. 4 tunnin tenttejä on mahdollista suorittaa maantaista perjantaihin klo 17.00-21.00 välisenä aikana 
 • Aikavälit tenttien tekemiselle ovat klo 8-11, 11-14, 14-17 ja 17-20 (erityisjärjestelyissä ma-pe klo 17-21). Tenttiakvaarioiden ovissa on sähkölukko. Ovet ovat auki 5 min. ennen tenttiä – 30 min. tentin alkamisen jälkeen
 • Tenttitilasta löytyy ohjeet tenttikoneelle ja Exam-järjestelmään kirjautumisesta

Poikkeukset

 • Maanantaisin Linnanmaan tenttiakvaariossa järjestetään ainoastaan paperille vastattavia tenttejä. Paperille vastattavat tentit eli ns. Maanantaitentit on tarkoitettu ainoastaan niille tenteille, joita ei voi suorittaa Exam-järjestelmässä tai tenttiakvaarion ohjelmistojen puitteissa. Näitä ovat esim. matemaattista mallintamista vaativat tentit. Myös paperille vastattavissa tenteissä tentaattori tekee tentin Exam-järjestelmään. Opiskelijan tulee vastata vähintään yhteen kysymykseen sähköisesti ja palauttaa tentti järjestelmään. 
 • Tenttiakvaarioissa on huoltokatko joka kuukauden 1. maanantai. Exam-järjestelmä ja tenttiakvaariot ovat tuolloin poissa käytöstä klo 8-11 välisen ajan. Syyslukukaudella huoltokatkot ovat  6.11.2017 ja 4.12.2017
 • Loma-aikojen poikkeusaukioloajoista tiedotetaan erikseen. Tenttiakvaariot ovat suljettuina itsenäisyyspäivänä 6.12.2017 sekä 22.12.2017-7.1.2018. välisen ajan.

Tenttiminen 

Ilmoittautuessaan ja suorittaessaan akvaariotenttiä opiskelija sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja. Samalla hän antaa suostumuksensa tallentavaan videovalvontaan tenttitilassa ja siihen, että kulunvalvonnan, videovalvonnan ja tenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.

Akvaariotentissä noudatetaan Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntöä ja Oulun yliopiston opiskelijan tietoturvaoppaissa annettuja ohjeita tietojärjestelmien käytöstä. Akvaariotentin tekemiseen tarkoitetussa tilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni).

Tenttitilan ulkopuolella on lokerikot, mihin opiskelija voi jättää tavarat. Tenttitilaan ei saa viedä muita tavaroita kuin opiskelijakortin ja lokerikon avaimen. Ainoastaan paperille vastattavissa tenteissä eli ns. Maanantaitenteissä opiskelija saa ottaa mukaansa kirjoitusvälineet. 

Häiriöt ja ongelmat tentin aikana

HUOM. Yliopisto ei takaa, että teknistä tukea on saatavilla tenttimisen aikana. Sähköisten tenttien suorittaminen on opiskelijan omalla vastuulla. Mikäli tenttiminen häiriintyy tai estyy, keskeytä tentti ja poistu tenttitilasta.
Ilmoita tentin keskeytymisesta viipymättä täyttämällä tentin keskeytyslomake.

Tenttiakvaariotilassa on toimintaohjeet sekä hälytyspainike hätätilanteiden varalle.

Ohjeet 
 

Ks. Exam_Oulun yliopiston ohjeet opiskelijalle.pdf

Ohjeet opettajalle: Ohjeet saatavilla Notiossa
Opettaja, tarkistathan Notiosta myös Exam-järjestelmässä ja tenttiakvaariossa käytettävissä olevat ohjelmat (mm. pfd-tiedostot, Excel, Windowsin laskimet)

Lisätietoja ja palaute

Mikäli sinulla on kysyttävää tai halauat antaa palautetta, ota yhteyttä: e-exam(at)oulu.fi

Siirtotentit: Oulun yliopisto ei tarjoa siirtotenttimahdollisuutta muiden organisaatioiden opiskelijoille Examinariumiin 1.11.2014 alkaen. Tämä järjestely on voimassa toistaiseksi.

Viimeksi päivitetty: 7.11.2017