Examinarium / akvaariotentti

Oulun yliopistossa on otettu käyttöön sähköisen tenttimisen järjestelmä Exam syksyllä 2017. Sähköisen tenttimisen avulla opiskelija voi tehdä Exam-järjestelmän kautta varauksen sähköiseen tenttiin ja suorittaa joustavasti tenttejä kameravalvotussa akvaariotenttitilassa.

Ajankohtaista

 • Kesällä 2018 tenttiakvaario on kiinni 22.6. -4.8.2018 välisen ajan. Tenttiminen akvaarioissa ei ole mahdollista tuona aikana. Exam-tuki on lomalla 22.6. - 31.7.2018..

 • Kontinkankaan tenttiakvaario Dentopolis Examinarium on avattu opiskelijoiden käyttöön 5.6.2018 ja varauksia on mahdollista tehdä 5.6.2018 lähtien. HUOM. Paperille vastattavia tenttejä voi tehdä ainoastaan Linnanmaan tenttiakvaariossa Examinariumissa maanantaisin.

 • Exam-järjestelmässä on huoltokatko joka kuukauden 1. arkimaanantaina. Seuraava huoltokatko on 6.8.2018. Exam-järjestelmä on tuolloin poissa käytöstä klo 8-9 ja tenttiakvaariot kiinni klo 8-11 välisen ajan.

Tenttiminen 

Ilmoittautuessaan ja suorittaessaan akvaariotenttiä opiskelija sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja. Samalla hän antaa suostumuksensa tallentavaan videovalvontaan tenttitilassa ja siihen, että kulunvalvonnan, videovalvonnan ja tenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi. Akvaariotentissä noudatetaan Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntöä ja Oulun yliopiston opiskelijan tietoturvaoppaissa annettuja ohjeita tietojärjestelmien käytöstä. Akvaariotentin tekemiseen tarkoitetussa tilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni). Sääntöjen noudattaminen varmistetaan valvonnalla, pistokokein ja henkilökohtaisen tunnistautumisen kautta.

 • Tenttitilan ulkopuolella on lokerikot, mihin opiskelija voi jättää tavarat. Tenttitilaan ei saa viedä muita tavaroita kuin opiskelijakortin ja lokerikon avaimen.

 • Tenttikoneelle kirjaudutaan akvaarion yleisillä tunnuksilla. Exam-järjestelmään kirjaudutaan opiskelijan omilla yliopiston tunnuksilla, joten huolehdi etä muistat käyttätunnuksesi ja salasanasi. Tenttitilassa on ohjeet kirjautumiseen sekä ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalta.

 • Laskimet eivät ole sallittuja missään akvaariotenteissä. Laskimia ei sallita maanantaisin tehtävissä paperille vastattavissa tenteissä, eikä muinakaan päivinä edes opettajan luvalla. Tenttiakvaarion koneilla on saatavilla Windowsin laskimet.

 • Matkapuhelimia ei saa viedä tenttiakvaarioon. Mikäli sinulla on ainoastaan Frank-opiskelijakortti, voit todistaa henkilöllisyytesi tarvittaessa esimerkiksi ajokortilla.

 • Paperille vastattavia tenttejä järjestetään ainoastaan maanantaisin Linnamaan kampuksella. Paperille voi vastata ainoastaan laskemista vaativissa tenteissä tai tenteissä, joihin vastaaminen ei ole mahdollista sähköisesti. Muina päivinä saa tehdä vain sähköisiä tenttejä. Kirjoitusvälineet ovat sallittuja vain paperille vastattavissa tenteissä.

Kirjautuminen

Kirjaudu Examiin osoitteella: https://exam.oulu.fi
Käytä Mozilla Firefox tai Google Chrome -selainta (ei Internet Exploreria). Suositeltava selain on Mozilla Firefox.

Ohjeet 

Ks. Exam_Oulun yliopiston ohjeet opiskelijalle.pdf

Ohjeet opettajalle: Ohjeet saatavilla Notiossa
Opettaja, tarkistathan Notiosta myös Exam-järjestelmässä ja tenttiakvaariossa käytettävissä olevat ohjelmat (mm. pfd-tiedostot, Excel, Windowsin laskimet)

Sähköisen tenttimisen prosessi

 • Opiskelija sopii tentaattorin kanssa tentin tekemisestä tenttiakvaariossa Exam-järjestelmässä.

 • Opettaja luo tentin Exam-järjestelmään ja julkaisee sen opiskelijoiden saataville määrätylle ajanjaksolle. Tenttityppi Henkilökohtainen tentti on vain ko. opiskelijalle tarkoitettu, eikä se näy muille. Tenttityyppi Yleinen tentti on kaikkien opiskelijoiden varattavissa.

 • Opiskelija ilmoittautuu tenttiin Exam-järjestelmässä. Henkilökohtaisessa tentissä opettaja on jo liittänyt opiskelijan osallistujaksi tentiin, jolloin opiskelijan ilmoittautuminen tenttiin on jo tehty. Varauksesta tulee opiskelijalle sähköpostikuittaus opiskelijalle.

 • Kaikissa tenttityypeissä opiskelija varaa Exam-tenttijärjestelmästä tenttiajan ja -paikan (tenttipaikka ja -kone tenttiakvaariossa). Varauksen tenttiakvaarioon voi tehdä enintään 30 päivän päähän. 

 • Opiskelija käy tekemässä tentin tenttiakvaariossa Exam-järjestelmän avulla.

 • Henkilökohtaisessa tentissä opettaja saa viestin sähköpostiin, että opiskelijan tentti on arvioitavissa. Yleisten tenttien osalta opettaja saa viikkokoosteessa tiedon varauksista ja arvioitavista tenttisuorituksista

 • Opettaja arvioi opiskelijan suorituksen Exam-järjestelmässä, tallentaa arvosanan ja kokonaissuorituksissa myös lukitsee arvioinnin.

 • Opiskelija saa arvosanan ja mahdollisen palautteen tiedoksi sähköpostitse ja Examin kautta.

 • Examiin tallennettu ja lukittu arvosana siirtyy virkailijalle Oodiin Virkailija rekisteröi suorituksen ja arvosanan. Huom. ei koske osasuorituksia, vaan kokonaisen opintojakson tai opintojakson osan suorituksia

 • Arvosana näkyy opiskelijalle WebOodissa, Tuudossa ja Aapossa.

Tenttitilat (tenttiakvaariot)

 • Linnanmaan kampuksen tenttiakvaariotila Examinarium (TL 102) sijaitsee Fysiikankadulla Telluksen lähistöllä. Akvaariossa on 26 tenttipaikkaa, joista 2 esteetöntä pyörätuolipaikkaa sähköpöydällä. Ks. Linnanmaan kartta

 • Kontinkankaan tenttiakvaario Dentopolis Examinarium (H1090) sijaitsee Dentopolisrakennuksessa osoitteessa Aaapistie 3. Dentopolis Examinariumissa on 16 tenttipaikkaa, joista 1 esteetön pyörätuolipaikka sähköpöydällä. Dentopolis Examinariumissa ei järjestetä paperille vastattavia tenttejä. Ks. Kontinkankaan kampuksen kartta

Tenttiakvaarioiden aukioloaika

 • Tenttiakvaariot ovat avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00-20.00 (erityisjärjestelyissä klo 21.00 saakka) ja lauantaisin klo 8.00-17.00.

 • Tentit alkavat aina tasatunnein ja niiden kesto on 3 tuntia (175 minuuttia).  4 tunnin (235 min.) tenttejä järjestetään ainoastaan henkilökohtaisia opetusjärjestelyitä tentissä tarvitseville opiskelijoille. Opiskelijalla tulle olla esittää todistus tarvittavista henkilökohtaisista opetusjärjestelyistä. 4 tunnin tentit tehdään henkilökohtaisena tenttinä. 4 tunnin tenttejä on mahdollista suorittaa maantaista perjantaihin klo 17.00-21.00 välisenä aikana 

 • Aikavälit tenttien tekemiselle ovat klo 8-11, 11-14, 14-17 ja 17-20 (erityisjärjestelyissä ma-pe klo 17-21). Tenttiakvaarioiden ovissa on sähkölukko. Ovet ovat auki 5 min. ennen tenttiä – 30 min. tentin alkamisen jälkeen

Poikkeukset

Maanantaisin Linnanmaan tenttiakvaariossa järjestetään ainoastaan paperille vastattavia tenttejä. Paperille vastattavat tentit eli ns. Maanantaitentit on tarkoitettu ainoastaan niille tenteille, joita ei voi suorittaa Exam-järjestelmässä tai tenttiakvaarion ohjelmistojen puitteissa. Näitä ovat esim. matemaattista mallintamista vaativat tentit. Myös paperille vastattavissa tenteissä tentaattori tekee tentin Exam-järjestelmään. Opiskelijan tulee vastata vähintään yhteen kysymykseen sähköisesti ja palauttaa tentti järjestelmään. 

Tenttiakvaarioissa on huoltokatko joka kuukauden 1. maanantai. Exam-järjestelmä ja tenttiakvaariot ovat poissa käytöstä klo 8-11 välisen ajan.

Loma-aikojen poikkeusaukioloajoista tiedotetaan erikseen.

Häiriöt ja ongelmat tentin aikana

HUOM. Yliopisto ei takaa, että teknistä tukea on saatavilla tenttimisen aikana. Sähköisten tenttien suorittaminen on opiskelijan omalla vastuulla. Mikäli tenttiminen häiriintyy tai estyy, keskeytä tentti ja poistu tenttitilasta.
Ilmoita tentin keskeytymisesta viipymättä täyttämällä tentin keskeytyslomake.

Tenttiakvaariotilassa on toimintaohjeet sekä hälytyspainike hätätilanteiden varalle.

Lisätietoja ja palaute

Mikäli sinulla on kysyttävää tai halauat antaa palautetta, ota yhteyttä: e-exam(at)oulu.fi

Siirtotentit: Oulun yliopisto ei tarjoa siirtotenttimahdollisuutta muiden organisaatioiden opiskelijoille Examinariumiin 1.11.2014 alkaen. Tämä järjestely on voimassa toistaiseksi.

Viimeksi päivitetty: 29.6.2018