Pienryhmäohjaus

Oulun yliopisto järjestää kaikille uusille opiskelijoille pienryhmäohjausta. Ohjausta saavat niin suomalaiset kuin kansainvälisetkin opiskelijat. Ohjaus alkaa heti opintojen alussa ja kestää intensiivisimmillään ensimmäisen opiskelusyksyn.

Pienryhmäohjaajina toimivat saman koulutusalan ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Pienryhmäohjaajan johdolla uudet opiskelijat tutustuvat noin 10 hengen ryhmissä omaan opiskelualan, tiedekunnan ja koko yliopiston käytäntöihin mutta ennen kaikkea opiskelukavereihin ja Ouluun. Näin kauempaakin, myös ulkomailta muuttanut uusi opiskelija saa nopeasti kavereita ja kotiutuu paitsi yliopistolle myös Ouluun.

Pienryhmäohjaus on osa yliopiston virallista opinto-ohjausta. Pienryhmäohjaajat toimivat tuntiopetustehtävissä ja vastaavat opetussuunnitelman mukaisen ohjauksen toteutumisesta.

Haluatko pienryhmäohjaajaksi? Hae ti 7.2.2017 mennessä!

Haku pienryhmäohjaajaksi syksyllä 2017 opintonsa aloittaville perustutkinto-opiskelijoille sekä kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille ja saapuville vaihto-opiskelijoille on käynnissä. Samalla haetaan ohjaajia tammikuussa 2018 saapuville vaihto-opiskelijoille. Hakuaikaa jatkettu 7.2.2017 saakka.

Pienryhmäohjaajana toimimisen edellytys:

  • olet vastuuntuntoinen ja hoitanut hyvin omat opintosi,
  • olet halukas opastamaan uutta opiskelijaa opintoihin ja yliopistoon,
  • osallistut pienryhmäohjaajille järjestettäviin koulutuksiin (ks tieto alla),
  • olet paikalla kun uudet opiskelijat saapuvat ja pienryhmäohjaus alkaa. Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa 1.9.2017 orientaatioviikolla, jolloin siis pienryhmäohjaajan ohjaustyö alkaa (ks. opetusperiodit).

Pienryhmäohjaaja ohjaa ryhmäänsä  10-15 ohjaustuntia. Tiedekunta maksaa pienryhmäohjaajalle ohjauspalkkion (tällä hetkellä ohjauspalkko on 13.80 €/tunti) ja  antaa ohjauksesta pienryhmäohjaajalle todistuksen. Riippuen tutkinto-ohjelman käytänteistä ohjaustyöstä voi saada myös opintosuoritusmerkinnän.

HUOM: Jos olet työsuhteessa Oulun yliopistoon pienryhmäohjauksen ajankohtana (esim. harjoittelu), et voi laskuttaa pienryhmäohjausta normaalin käytännön mukaan, vaan pienryhmäohjaus tehdään esimiehen kirjallisen etukäteisen ylityöaloitteen perusteella säännöllisessä työajassa työskenteleville lisä/ylityösäännösten ja ohjeiden mukaisesti. Ilmoita tällaisesta työsuhteesta mahdollisimman pian tutkinto-ohjelmasi pienryhmäohjauksen yhdyshenkilölle. Lisätietoja yleisesti työsuhdeasioista: hr@oulu.fi.

Hakeminen ja lisätietoja:

  • Pienryhmäohjaajien hausta ja nimeämisestä vastaavat tiedekunnat/tutkinto-ohjelmat. Hakemisesta, tutkinto-ohjelmakohtaisista hakuaikatauluista ja pienryhmäohjaustoiminnasta saat lisätietoja oman tiedekuntasi/tutkinto-ohjelmasi pienryhmäohjauksen yhdyshenkilöltä.
  • Täytä hakemus pienryhmäohjaajaksi. Täytä lomake huolellisesti ja mielellään tietokoneella ja palauta tulostettu sekä allekirjoitettu hakemus tutkinto-ohjelmasi pienryhmäohjauksen yhdyshenkilölle. HUOM: mikäli lomake ei avaudu siten että voisit täyttää lomakkeen kenttiä, tallenna lomake ensin koneellesi tai vaihda selaimeksi Internet Explorer.

Pienryhmäohjauksen koulutukset

Valitun pienryhmäohjaajan (ja mielellään myös varaohjaajan) on osallistuttava ohjaajille järjestettävään tiedekuntakohtaiseen yleiskoulutukseen sekä mahdollisiin tiedekunnan ja/tai tutkinto-ohjelman koulutuksiin. Mikäli ohjaaja on jo toiminut pienryhmäohjaajana ja osallistunut aikaisemmin yleiskoulutukseen, on yleiskoulutukseen osallistuminen vapaaehtoista. Jos ohjaaja on osallistunut aikaisemmin suomenkieliseen yleiskoulutukseen ja toimii nyt ulkomaalaisen tutkinto-ohjelman tai vaihto-opiskelijan ohjaajana, on hänen osallistuttava englanninkieliseen yleiskoulutukseen. Samoin jos opiskelija on aikaisemmin osallistunut englanninkieliseen yleiskoulutukseen, mutta ei suomenkieliseen yleiskoulutukseen ja toimii nyt suomenkielisen tutkinto-ohjelman pienryhmäohjaajana, on hänen osallistuttava suomenkieliseen yleiskoulutukseen.

Tiedekunta Päivä Aika Paikka
ArkTK, TTK, TST 24.3.2017 12.15 - 15.45 PR102
BMTK, KaTK, LuTK 7.4.2017 12.15 - 15.45 PR119
HuTK 17.3.2017 10.15 - 13.45 HU205
KTK 27.3.2017 8-15 - 11.45 HU206
LTK 15.3.2017 8.15 - 11.45

P117 Kontinkangas

OyKKK 29.3.2017 12.15 - 15.45 L7
Student Tutoring Training 22.3.2017 8.15 - 11.45 L8

 

    Viimeksi päivitetty: 27.3.2017