Pienryhmäohjaus

Oulun yliopisto järjestää kaikille uusille opiskelijoille pienryhmäohjausta. Ohjausta saavat niin suomalaiset kuin kansainvälisetkin opiskelijat. Ohjaus alkaa heti opintojen alussa ja kestää intensiivisimmillään ensimmäisen opiskelusyksyn.

Pienryhmäohjaajina toimivat saman koulutusalan ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Pienryhmäohjaajan johdolla uudet opiskelijat tutustuvat noin 10 hengen ryhmissä omaan opiskelualan, tiedekunnan ja koko yliopiston käytäntöihin mutta ennen kaikkea opiskelukavereihin ja Ouluun. Näin kauempaakin, myös ulkomailta muuttanut uusi opiskelija saa nopeasti kavereita ja kotiutuu paitsi yliopistolle myös Ouluun.

Pienryhmäohjaus on osa yliopiston virallista opinto-ohjausta. Pienryhmäohjaajat toimivat tuntiopetustehtävissä ja vastaavat opetussuunnitelman mukaisen ohjauksen toteutumisesta.

Haluatko pienryhmäohjaajaksi?

Haku pienryhmäohjaajaksi syksyllä 2018 opintonsa aloittaville perustutkinto-opiskelijoille sekä kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille ja saapuville vaihto-opiskelijoille käynnistyy joulukuussa 2017. Jos olet kiinnostunutn toimimaan pienryhmäohjaajana, ota yhteyttä tutkinto-ohjelmasi pienryhmäohjauksen yhdyshenkilöön.

Pienryhmäohjaajana toimimisen edellytys:

  • olet vastuuntuntoinen ja hoitanut hyvin omat opintosi,
  • olet halukas opastamaan uutta opiskelijaa opintoihin ja yliopistoon,
  • osallistut pienryhmäohjaajille järjestettäviin koulutuksiin (ks tieto alla),
  • olet paikalla kun uudet opiskelijat saapuvat ja pienryhmäohjaus alkaa.

Pienryhmäohjaaja ohjaa ryhmäänsä  10-15 ohjaustuntia. Tiedekunta maksaa pienryhmäohjaajalle ohjauspalkkion (tällä hetkellä ohjauspalkko on 13.80 €/tunti) ja  antaa ohjauksesta pienryhmäohjaajalle todistuksen. Riippuen tutkinto-ohjelman käytänteistä ohjaustyöstä voi saada myös opintosuoritusmerkinnän.

HUOM: Jos olet työsuhteessa Oulun yliopistoon pienryhmäohjauksen ajankohtana (esim. harjoittelu), et voi laskuttaa pienryhmäohjausta normaalin käytännön mukaan, vaan pienryhmäohjaus tehdään esimiehen kirjallisen etukäteisen ylityöaloitteen perusteella säännöllisessä työajassa työskenteleville lisä/ylityösäännösten ja ohjeiden mukaisesti. Ilmoita tällaisesta työsuhteesta mahdollisimman pian tutkinto-ohjelmasi pienryhmäohjauksen yhdyshenkilölle. Lisätietoja yleisesti työsuhdeasioista: hr@oulu.fi.

Hakeminen ja lisätietoja:

  • Pienryhmäohjaajien hausta ja nimeämisestä vastaavat tiedekunnat/tutkinto-ohjelmat. Hakemisesta, tutkinto-ohjelmakohtaisista hakuaikatauluista ja pienryhmäohjaustoiminnasta saat lisätietoja oman tiedekuntasi/tutkinto-ohjelmasi pienryhmäohjauksen yhdyshenkilöltä.
  • Hakulomakkeen löydät tästä.

Pienryhmäohjauksen koulutukset

Valitun pienryhmäohjaajan (ja mielellään myös varaohjaajan) on osallistuttava ohjaajille järjestettävään tiedekuntakohtaiseen yleiskoulutukseen sekä mahdollisiin tiedekunnan ja/tai tutkinto-ohjelman koulutuksiin. Mikäli ohjaaja on jo toiminut pienryhmäohjaajana ja osallistunut aikaisemmin yleiskoulutukseen, on yleiskoulutukseen osallistuminen vapaaehtoista. Jos ohjaaja on osallistunut aikaisemmin suomenkieliseen yleiskoulutukseen ja toimii nyt ulkomaalaisen tutkinto-ohjelman tai vaihto-opiskelijan ohjaajana, on hänen osallistuttava englanninkieliseen yleiskoulutukseen. Samoin jos opiskelija on aikaisemmin osallistunut englanninkieliseen yleiskoulutukseen, mutta ei suomenkieliseen yleiskoulutukseen ja toimii nyt suomenkielisen tutkinto-ohjelman pienryhmäohjaajana, on hänen osallistuttava suomenkieliseen yleiskoulutukseen.

Seuraavat pienryhmäohjaajien koulutukset järjestetään keväällä 2018 ohjaajiksi valituille henkilöille.

 

    Viimeksi päivitetty: 5.12.2017