Rahoitetut EU:n rakennerahastohankkeet

                      

Oulun yliopiston käynnissä olevat rakennerahastohankkeet

EAKR-hankkeet

Arkkitehtuurin tiedekunta

Innovointia tukevat työympäristöt startup-yrityksissä  (InnoStaVa)

 • Vastuullinen johtaja Aulikki Herneoja, Arkkitehtuurin tiedekunta

Moderni Hirsikaupunki. Hirsirakennusten uusi arkkitehtuuri, massakustomointi ja elinkaaritalous

 • Vastuullinen johtaja Janne Pihlajaniemi, Arkkitehtuurin tiedekunta

OMS Tutkimuskeskuksen kehittäminen ja OMS-tutkimuskeskus investointiosa

 • Vastuullinen johtaja Ilkka Hynynen, Kaivannaisteknologian tiedekunta

MindBusiness

 • Vastuullinen johtaja Sanna Järvelä, Kasvatustieteiden tiedekunta

Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä (KoKo)

 • Vastuullinen johtaja  Johanna Bluemink, Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulu

Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua (PREBIO)

 • Vastuullinen johtaja Ulla Lassi, Luonnontieteellinen tiedekunta

Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit (GeoSorbents)

 • Vastuullinen johtaja  Ulla Lassi, Luonnontieteellinen tiedekunta

Lääketieteellinen  tiedekunta

Datasta oivalluksia ja bisnestä

 • Vastuullinen johtaja Maritta Perälä-Heape, Center for Health and Technology

INKA - Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena – VALMUSKA

 • Vastuullinen johtaja Satu Elo, Lääketieteellinen  tiedekunta

Terveysteknologian Innovaatioekosysteemi

 • Vastuullinen johtaja Maritta Perälä-Heape, Center for Health and Technology

Biocenter Oulu

Oulun kudoskuvantamiskeskus (tutkimus- ja investointiosio)

 • Vastuullinen johtaja Lauri Eklund, Biocenter

Teknillinen tiedekunta

Monikansallisten investointiprojektien johtaminen (MILL)

 • Vastuullinen johtaja Harri Haapasalo, Teknillinen tiedekunta

Autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktisen testausympäristön kehittäminen Oulun yliopiston kampukselle ja Ouluzone-moottoriurheilukeskukseen

 • Vastuullinen johtaja Rauno Heikkilä, Teknillinen tiedekunta

HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimus

 • Vastuullinen johtaja Mauri Haataja, Teknillinen tiedekunta

INKA - SmartResearch

 • Vastuullinen johtaja Juha Ahola, Teknillinen tiedekunta

Kestävää kasvua teollisuuden mineraalisista sivuvirroista

 • Vastuullinen johtaja Mirja Illikainen, Teknillinen tiedekunta

Metallipitoisten hulevesien ja käsiteltyjen jätevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla (HuJa)

 • Vastuullinen johtaja Heini Postila, Teknillinen tiedekunta

Perunajäte arvotuotteeksi

 • Vastuullinen johtaja Sanna Taskila, Teknillinen tiedekunta

Turpeen ja suobiomassan käyttö korkean jalostusasteen tuotteissa

 • Vastuullinen johtaja Ari Ämmälä, Teknillinen tiedekunta

Öljyntorjuntavalmiuden parantaminen vihreillä kemikaaleilla (VIKE)

 • Vastuullinen johtaja  Terhi Suopajärvi, Teknillinen tiedekunta

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

5G testiverkko ja 5G testiverkko Investointiosio

 • Vastuullinen johtaja Ari Pouttu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

6Aika: Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana

 • Vastuullinen johtaja Timo Ojala, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

INKA - Digitaaliset biopankit

 • Vastuullinen johtaja Pia Nyberg, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Massadata-analyysin ja 5G ¬verkon integraatio

 • Vastuullinen johtaja Marko Jurmu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Oulu radiotaajuustutkimuksen huipulle (RF excellence in Oulu) ja Oulu radiotaajuustutkimuksen huipulle 

 • Vastuullinen johtaja Aarno Pärssinen, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Cemis-Oulu

Energiatehokkaat ja omavaraiset kiinteistöt

 • Vastuullinen johtaja Vesa Virtanen, Cemis-Oulu

Kainuun ilmastohanke

 • Vastuullinen johtaja Kaarina Prittinen, Cemis-Oulu

Eudaimonia

Digitaalisen koulutusjärjestelmän, erityisesti MOOC-kyvykkyyden, kehittäminen

 • Vastuullinen johtaja Janne Kurtakko, Eudaimonia

Sodankylän Geofysiikan Observatorio

Arktinen geoinnovaatiokeskus - innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen ja käyttöönotto

 • Vastuullinen johtaja Jyrki Manninen

EIRA-EISCAT_3D tyyppinen kuvaava tutkavastaanotin digitaalisella keilanmuodostuksella

 • Vastuullinen johtaja Esa Turunen, Sodankylän Geofysiikan Observatorio

SGO:n radiotieteen laboratorion investointihanke

 • Vastuullinen johtaja Esa Turunen, Sodankylän Geofysiikan observatorio

SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana

 • Vastuullinen johtaja Esa Turunen, Sodankylän geofysiikan observatorio

Lappi-satelliitin teknologiaratkaisun, palvelukonseptin ja rahoituksen selvityshanke

 • Vastuullinen johtaja Esa Turunen, Sodankylän geofysiikan observatorio

Kerttu Saalasti Instituutti

Kaivosympäristöstä kansainväliseksi T&K-ympäristöksi

 • Vastuullinen johtaja Timo Enqvist, Kerttu Saalasti Instituutti

Kevyet ja kestävät rakenteet (KeKeRa)

 • Vastuullinen johtaja Kari Mäntyjärvi, Kerttu Saalasti Instituutti

Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) ja Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) (investointiosio)

 • Vastuullinen johtaja Kari Mäntyjärvi, Kerttu Saalasti Instituutti

Mikroyritysten kasvualusta

 • Vastuullinen johtaja Matti Muhos, Kerttu Saalasti Instituutti

Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys Oulun Eteläisessä (TUTOES)

 • Vastuullinen johtaja Eija-Riitta Niinikoski, Kerttu Saalasti Instituutti

ESR-hankkeet

Biotalouden asiantuntijakoulutus BiotAsk

 • Vastuullinen johtaja Mikko Malaska, Teknillinen tiedekunta

Koulutusmoduleissa osaamistase kilpailukykyiseksi  - Kajaani Lab

 • Vastuullinen johtaja Jouko Käsmä , Cemis-Oulu

TOHOPI, Jatko-opintoja Kainuuseen 2016–2018

 • Vastuullinen johtaja Tuula Honkanen, Cemis-Oulu

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

 • Vastuullinen johtaja Leena Eskola, Kerttu Saalasti Instituutti

Farmis - muuntokoulutus farmaseutiksi

 • Vastuullinen johtaja Riitta-Liisa Kortesluoma, Täydentävien opintojen keskus

Rakentamistekniikan erilliskoulutus RAKSA 2

 • Vastuullinen johtaja Mikko Halttunen, Täydentävien opintojen keskus

Sujuva opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi

 • Vastuullinen johtaja Leena Viitanen, Täydentävien opintojen keskus

Tyyli - Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin

 • Vastuullinen johtaja Merja Heikkilä, Täydentävien opintojen keskus

Pohjois-Suomen Ympäristökasvatuskeskuksen sisällön valmistelu

 • Vastuullinen johtaja Riku Paavola, Thule Instituutti

INTERREG-hankkeet

Renewable Energy Sources in Steel Plant Processes, RENEPRO - Biomass-based Reductants, Fuels and Chemicals

 • Vastuullinen johtaja Hannu Suopajärvi, Teknillinen tiedekunta

RESEM Kaukokartoitus pohjoisten kaivosten seurannan ja toiminnan tukena

 • Vastuullinen johtaja Pekka Rossi, Teknillinen tiedekunta

Nordic Community for Fast Steel Heat Treatments (NorFaST-HT)

 • Vastuullinen johtaja Antti Järvenpää, Kerttu Saalasti Instituutti

Funding Resources for innovation in Energy Enterprise Development – FREED

 • Vastuullinen johtaja Eva Pongracz, THULE-Instituutti

Natural Wax of Arctic Berries as Our Treasure (WAX)

 • Vastuullinen johtaja Hely Häggman

Innovaatioita vanadiinin tuotannon edistämiseen jätevirroista Pohjoisilla alueilla VanProd

 • Tiina Leiviskä, Teknillinen tiedekunta

Päättyneet hankkeet

Kansainvälisen T&K&I -rahoituksen tason nostaminen Pohjois-Pohjanmaalla KOHO2020

 • Vastuullinen johtaja Hanna Honkamäkilä, Tutkimuksen tukipalvelut

Jätteiden lajittelussa syntyvien jätejakeiden materiaalitehokkaan hyödyntämisen edistäminen (LAJIJÄTE)

 • Vastuullinen johtaja Matti Kuokkanen, Luonnontieteellinen tiedekunta

ARC HV - Selvitys hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston vaatimuksista arktiselle testausympäristölle

 • Vastuullinen johtaja Mauri Haataja, Teknillinen tiedekunta

CO2-talous ja biotalouden innovaatiot - jätevesilietteen käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasut ja C1-kemian uudet tuotteet (CO2-BIO)

 • Vastuullinen johtaja Mika Huuhtanen, Teknillinen tiedekunta

JaMit - Öljy- ja metallipäästöjen jatkuvatoiminen mittaaminen kaivoksissa ja satamissa sekä niiden leviämisen CFD-pohjainen mallintaminen

 • Vastuullinen johtaja Timo Kulju, Teknillinen tiedekunta

Korkeataajuuksinen väsytyskoeistus

 • Vastuullinen johtaja Jari Larkiola, Teknillinen tiedekunta

Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysin soveltuvaan läpäisyelektronimikroskooppiin (STEMMA)  (tutkimus- ja investointiosio)

 • Vastuullinen johtaja Santtu Heinilehto, Mikroskopian ja nanoteknologian keskus

Cemis -kehittämisohjelma 2015 -2016 Cemis-Oulu - MiKeDeKa

 • Vastuullinen johtaja Vesa Virtanen, Cemis-Oulu

Viimeksi päivitetty: 21.5.2018