Rahoitetut EU:n rakennerahastohankkeet

                      

 

Oulun yliopiston käynnissä olevat rakennerahastohankkeet

EAKR-hankkeet

Arkkitehtuurin tiedekunta                                             

1. Innovointia tukevat työympäristöt startup-yrityksissä  (InnoStaVa)

2. Moderni Hirsikaupunki. Hirsirakennusten uusi arkkitehtuuri, massakustomointi ja elinkaaritalous

 • Vastuullinen johtaja Janne Pihlajaniemi, Arkkitehtuurin tiedekunta
 • Hankkeen www-sivu

Kaivannaisteknologian tiedekunta

3. OMS Tutkimuskeskuksen kehittäminen ja OMS-tutkimuskeskus investointiosa

 • Vastuullinen johtaja Ilkka Hynynen, Kaivannaisteknologian tiedekunta
 • Hankkeen www-sivu (linkki uutiseen)

Kasvatustieteiden tiedekunta

4. MindBusiness

 • Vastuullinen johtaja Sanna Järvelä, Kasvatustieteiden tiedekunta
 • Hankkeen www-sivu

Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulu

5. Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä (KoKo)

 • Vastuullinen johtaja  Johanna Bluemink, Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulu
 • Hankkeen www-sivu

Luonnontieteellinen tiedekunta

6. Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua (PREBIO ja Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua (PREBIO investointiosio)

7. Jätteiden lajittelussa syntyvien jätejakeiden materiaalitehokkaan hyödyntämisen edistäminen (LAJIJÄTE)

 • Vastuullinen johtaja Matti Kuokkanen, Luonnontieteellinen tiedekunta
 • Hankkeen www-sivu

8. Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit (GeoSorbents)

Lääketieteellinen  tiedekunta

9. Datasta oivalluksia ja bisnestä

 • Vastuullinen johtaja Maritta Perälä-Heape, Center for Health and Technology
 • Hankkeen www-sivu

10. INKA - Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena – VALMUSKA

11. Terveysteknologian Innovaatioekosysteemi

Biocenter Oulu

12. Oulun kudoskuvantamiskeskus ja Oulun kudoskuvantamiskeskus (investointiosio)

Teknillinen tiedekunta

13. ARC HV - Selvitys hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston vaatimuksista arktiselle testausympäristölle

14. Autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktisen testausympäristön kehittäminen Oulun yliopiston kampukselle ja Ouluzone-moottoriurheilukeskukseen

15. HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimus

16. CO2-talous ja biotalouden innovaatiot - jätevesilietteen käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasut ja C1-kemian uudet tuotteet (CO2-BIO)

17. INKA - SmartResearch

18. JaMit - Öljy- ja metallipäästöjen jatkuvatoiminen mittaaminen kaivoksissa ja satamissa sekä niiden leviämisen CFD-pohjainen mallintaminen

19. Kestävää kasvua teollisuuden mineraalisista sivuvirroista

20. Korkeataajuuksinen väsytyskoeistus

21. Metallipitoisten hulevesien ja käsiteltyjen jätevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla (HuJa)

22. Perunajäte arvotuotteeksi

23. Turpeen ja suobiomassan käyttö korkean jalostusasteen tuotteissa

24. Öljyntorjuntavalmiuden parantaminen vihreillä kemikaaleilla (VIKE)

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

25. 5G testiverkko ja 5G testiverkko Investointiosio

 • Vastuullinen johtaja Ari Pouttu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
 • Hankkeen www-sivu

26. 6Aika: Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana

 • Vastuullinen johtaja Timo Ojala, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
 • Hankkeen www-sivu

27. INKA - Digitaaliset biopankit

28. Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysin soveltuvaan läpäisyelektronimikroskooppiin (STEMMA) ja Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysin soveltuvaan läpäisyelektronimikroskooppiin (STEMMA) (investointiosio)

29. Labrobot

 • Luken koordinoima hanke
 • Oulun yliopiston vastuullinen johtaja Juha Röning, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
 • Hankkeen www-sivu

30. Massadata-analyysin ja 5G ¬verkon integraatio

31. Oulu radiotaajuustutkimuksen huipulle (RF excellence in Oulu) ja Oulu radiotaajuustutkimuksen huipulle 

Cemis-Oulu

32. Cemis -kehittämisohjelma 2015 -2016 Cemis-Oulu - MiKeDeKa

33. Energiatehokkaat ja omavaraiset kiinteistöt

34. Kainuun ilmastohanke

Eudaimonia

35. Digitaalisen koulutusjärjestelmän, erityisesti MOOC-kyvykkyyden, kehittäminen

Sodankylän Geofysiikan Observatorio

36. Arktinen geoinnovaatiokeskus - innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen ja käyttöönotto

37. EIRA-EISCAT_3D tyyppinen kuvaava tutkavastaanotin digitaalisella keilanmuodostuksella

38. SGO:n radiotieteen laboratorion investointihanke

39. SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana

Kerttu Saalasti Instituutti

40. Kaivosympäristöstä kansainväliseksi T&K-ympäristöksi

41. Kevyet ja kestävät rakenteet (KeKeRa)

 • Vastuullinen johtaja Kari Mäntyjärvi, Kerttu Saalasti Instituutti
 • Hankkeen www-sivu

42. Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) ja Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) (investointiosio)

 • Vastuullinen johtaja Kari Mäntyjärvi, Kerttu Saalasti Instituutti
 • Hankkeen www-sivu

43. Mikroyritysten kasvualusta

44. Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys Oulun Eteläisessä (TUTOES)

 • Vastuullinen johtaja Eija-Riitta Niinkoski, Kerttu Saalasti Instituutti
 • Hankkeen www-sivu

Muut

45. Kansainvälisen T&K&I -rahoituksen tason nostaminen Pohjois-Pohjanmaalla KOHO2020

ESR-hankkeet          

46. Biotalouden asiantuntijakoulutus BiotAsk

47. Koulutusmoduleissa osaamistase kilpailukykyiseksi  - Kajaani Lab

48. TOHOPI, Jatko-opintoja Kainuuseen 2016–2018

49. Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

50. Farmis - muuntokoulutus farmaseutiksi

 • Vastuullinen johtaja Riitta-Liisa Kortesluoma, Täydentävien opintojen keskus
 • Hankkeen www-sivu

51. Rakentamistekniikan erilliskoulutus RAKSA 2

 • Vastuullinen johtaja Mikko Halttunen, Täydentävien opintojen keskus
 • Hankkeen www-sivu

52. Sujuva opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi

 • Vastuullinen johtaja Leena Viitanen, Täydentävien opintojen keskus
 • Hankkeen www-sivu

53. Tyyli - Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin

 • Vastuullinen johtaja Merja Heikkilä, Täydentävien opintojen keskus
 • Hankkeen www-sivu

54.Pohjois-Suomen Ympäristökasvatuskeskuksen sisällön valmistelu

INTERREG-hankkeet

55. Renewable Energy Sources in Steel Plant Processes, RENEPRO - Biomass-based Reductants, Fuels and Chemicals

56. RESEM Kaukokartoitus pohjoisten kaivosten seurannan ja toiminnan tukena

57. Nordic Community for Fast Steel Heat Treatments (NorFaST-HT)

 • Vastuullinen johtaja Antti Järvenpää, Kerttu Saalasti Instituutti
 • Hankkeen www-sivu

58. Funding Resources for innovation in Energy Enterprise Development – FREED

 

Viimeksi päivitetty: 22.11.2017