Tutkimuslähtöiset startup-yritykset

Tutkimuslähtöisten yritysten syntyminen on osa yliopiston yhteiskunnallista vaikuttamista. Yliopisto rohkaisee henkilökuntaansa ja opiskelijoitaan osallistumaan yritystoimintaan ja hyödyntämään osaamistaan akateemisen maailman ulkopuolella. Yritystoiminta luo työpaikkoja, joiden kautta uuden tutkimustiedon siirto tapahtuu tehokkaimmin.

Oulun yliopistosta on viimeisten kymmenen vuoden aikana syntynyt yli 60 tutkimuslähtöistä yritystä. Niistä osa on saanut arvostettua tunnustusta maailmalla. Esimerkiksi