Talous

Yliopistojen toiminnan tuloksellisuutta mitataan mm. tutkintojen ja julkaisujen määrillä, joiden perusteella OKM myöntää yliopistoille valtion rahoitusta.

Yliopistolain mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yliopistoille perusrahoitusta laskennallisin perustein, ottaen huomioon toiminnan laajuus, laatu ja vaikuttavuus, sekä muiden koulutuksen ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella.

Opetusministeriö voi myös myöntää yliopistoille tuloksellisuusrahoitusta yliopiston tuloksellisen toiminnan perusteella.

22.5.2017

Rahoitusmalli

5.6.2016

Vuosikertomus

17.5.2016

Rahastot