Oulun yliopiston tukisäätiö

Oulun yliopiston tukisäätiö on perustettu 1960 ja säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Oulun yliopiston ja sen ylioppilaskunnan piirissä tapahtuvaa toimintaa. Säätiö myöntää stipendejä, opinto-, tutkimus- ja matka-apurahoja yliopiston piirissä opiskeleville ja työskenteleville sekä tukee taidetta ja muuta kulttuuria.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluvat Oulun yliopiston rehtori, vararehtorit sekä lisäksi elinkeinoelämän ja julkisen vallan edustajia yhteensä 10 jäsentä.

Säätiön omaisuus koostuu lahjoitetusta peruspääomasta ja sitä kasvatetaan lahjoituksin, testamentein, rahankeräyksin ja muilla tavoilla.

Yhteystiedot

Tukisäätiön asiamies Pirjo Kytösalmi
talousjohtaja/CFO
University of Oulu
P.O.Box 8000, FI-90014 University of Oulu
tel. +358 40 506 6236
pirjo.kytosalmi@oulu.fi

Tukisäätiön sihteeri Sirpa Noponen
p. 0294 487432
Talouspalvelut
Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000
90014 Oulun yliopisto
sirpa.noponen@oulu.fi