Työtapaturma

Tietoa opiskelijan vakuutuksesta esim. harjoitteluun liittyvissä tapaturmissa.

Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on aiheuttanut työntekijälle vamman tai sairauden

  • työssä
  • työstä johtuvissa olosuhteissa
  • työpaikalla
  • matkalla asunnosta työhön tai päinvastoin työnantajan asioilla ollessa

Vakuutettuja ovat
- työ- ja virkasuhteessa olevat henkilöt
- käytännön harjoittelussa olevat opiskelijat

Työtapaturma/ammattitauti edellyttävät aina

  1. sisäisen työtapaturmailmoituksen tekemistä. Ilmoitus on tehtävä välittömästä tapaturman sattumisen /ammattitaudin ilmenemisen jälkeen
  2. vakuutustodistus tulostetaan ja esitetään/lähetetään hoitavalle lääkärille.

Vakuutusnumerot:

SP0001047262 työntekijät 
SP0001047428 opiskelijat

IF:n vakuutukset

Ilmoita Läheltä-piti tilanteesta

Lisätietoja:
- Lakisääteinen opiskelijoiden tapaturmavakuutus
-
Veritapaturma pikaohje

Viimeksi päivitetty: 6.9.2017