Esipuhe

Merja Hynynen

Oululaisten Japani-opintojen opiskelijoiden Harukaze-julkaisun toinen numero jatkaa ensimmäisen linjoilla. Opiskelijat ovat muokanneet artikkelinsa kirjoittamiensa proseminaaritöiden, esseiden ja valmisteilla olevien pro gradu -töidensä pohjalta. Artikkelit eivät muodosta yhtä temaattista kokonaisuutta vaan kertovat japanilaisen yhteiskunnan ja kulttuurin eri puolista.

Ikebanassa, kukkien asettelun taiteessa korostuvat paikallisuus ja hetkellisyys, zen-buddhalaisuuden keskeiset elementit. Kuten Saara Siekkinen artikkelissaan kertoo, ikebana-taide kuuluu Japanissa sekä arkeen että juhlaan, sen pohjana on filosofis-esteettinen muotoilu, luonnosta lähtevä kuvanveisto. Myös Petri Tonterin ensimmäisen artikkelin aihe, teeseremonia, liittyy Japanin buddhalaisiin kulttuurisiin traditioihin, joissa tietoinen vaatimattomuus ja askeettisuus korostuvat.

Toisessa artikkelissaan Petri Tonteri käsittelee vähemmän tunnettua japanilaisen yhteiskunnan marginaalista ilmiötä, yakuzaa, jolla silläkin on omat syvät historialliset juurensa. Japanilainen nainen ja naisen asema ovat olleet usein japanilaisen ja länsimaisen kulttuurin kohtaamisen keskiössä. Sami Leinon artikkeli paneutuu tähän teemaan prostituution näkökulmasta, pohtien teemaa länsimaisten Japanin kävijöiden silmin.

Japanilainen päivänpolitiikka ja puolue-elämä ovat harvemmin esillä suomalaisissa tiedotusvälineissä. Juha Saunavaara on artikkelissaan pureutunut kartoittamaan Japanin puoluepoliittista kenttää ja poliittisen päätöksenteon käytäntöjä.

Toivomme näiden erilaisten näkökulmien täydentävän jo edellisessä Harukazen numerossa esille tuotua japanilaisen kulttuurin ja yhteiskunnan monimuotoista kuvaa. Lämpimät kiitokset kaikille innostuneille kirjoittajille, erityisesti FM Petri Tonterille, joka on ansiokkaasti toimittanut ja viimeistellyt tekstit asiantuntevasti julkaisukuntoon.

Lukijoillemme toivomme mielenkiintoisa hetkiä kiehtovien aiheiden parissa!

Oulussa 9. päivänä helmikuuta 2004, apinan vuonna

Merja HynynenHarukaze, numero 2 (10.2.2004). Japani-opintojen verkkojulkaisu. Oulun yliopiston historian laitos. Merja Hynynen, Esipuhe.

Kevät- ja tuuli-ideogrammit, pienennös.

Harukaze nro 2:n pääsivulle