Opiskelu

Humanistiseen tiedekuntaan valittu opiskelija suorittaa alemman korkeakoulututkinnon eli humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon. Tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta ja sen laajuus on (tasan) 180 opintopistettä. Tutkinnossa on oltava pääaineen perus- ja aineopintojen lisäksi ainakin yhden sivuaineen perusopinnot sekä pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Loppuosan tutkinnosta opiskelija voi koota haluamallaan tavalla, mutta suositeltavaa on suorittaa kokonaisia arvosanoja (kahdet perusopinnot tai perusopinnot ja aineopinnot).

Aineenopettajaksi opiskelevien opinnoissa ei ole niin paljon valinnan mahdollisuuksia kuin tavallista perustutkintoa suorittavilla, vaan sivuainemahdollisuudet ovat paljon rajatummat. Kandidaatin tutkinnon on muodostuttava pääaineen perus- ja aineopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, opettajan pedagogisista opinnoista ja 60 opintopisteen yhteiskuntaoppi-kokonaisuudesta. Loppuosa tutkinto-opinnoista on vapaavalintaisia opintoja.

Kandidaatin tutkinto on välitavoite ennen filosofian maisterin tutkintoa, jonka suorittaminen kestää noin kaksi vuotta. FM-tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

Opiskeluun liittyvät ohjeet on keskitetty Opiskelijalle-sivustolle.

Viimeksi päivitetty: 3.9.2019