Heini Hakosalo

TUTKIMUS- JA OPETUSALAT

  • 1800- ja 1900-luvun lääketieteen historia
  • 1900-luvun eurooppalainen kulttuurihistoria
  • tartuntatautien, erityisesti tuberkuloosin historia

JULKAISUT

(Valikoima; kattavampi julkaisuluettelo löytyy SoleCris-tietokannasta)

”A twin grip on ‘the national disease’: The Finnish anti-tuberculosis associations and their contribution to nation-formation (1907–17)”, Journal of Finnish Studies 1 / 2018 (tulossa).

“Alussa oli aate – Suomalainen aatehistoria ja aatehistorian Suomi” [Finnish history of ideas and its contribution to the construction of ’Finland’], Historiallinen Aikakauskirja 115 (2017) 4: 426-34.

"Tautisia tarinoita: Lääketieteen ja tuberkuloosin historiaa", teoksessa Mikko Myllykangas & Petteri Pietikäinen (toim.), Ajatusten lähteillä. Aatteiden ja oppien historiaa. Helsinki: Gaudeamus, 2017: 299–328. ISBN 978-952-495-423-5

"Coming together: Early Finnish medical women and the many levels of historical biography", teoksessa Erla Hulda Haldorsdottir, Tiina Kinnunen, Maarit Leskelä-Kärki & Birgitte Possing (toim.), Biography, Gender, and History: Nordic Perspectives. Turku: k&h, 2016: 209–230. Luettavissa sähköisesti.

"Tubipommi ja rautlasi. Emotionaalisia esineitä 1900-luvun alkupuolen suomalaisissa tuberkuloosiparantoloissa”, Historiallinen Aikakauskirja 114 (2016) 2: 165–76.

"Tehokkainta lastensuojelu- ja tuberkuloosityötä, mitä yleensä ajatella saattaa". Joulumerkkikodit osana tuberkuloosin vastaista kampanjaa Suomessa (1936–73), Historiallinen Aikakauskirja 113 (2015) 4: 393-411.

“Elin och Ille. Syskon, kön och medicinsk karriär i det tidiga 1900-talets Finland", Historisk Tidskrift för Finland 2 / 2015: 125–60.

“Modest witness to modernization: Finland meets Ovamboland in mission doctor Selma Rainio’s family letters, 1921–32", Scandinavian Journal of History 40 (2015) 3: 298–331. Luettavissa sähköisesti (tilaajille)

”Tasohyppelyä. Varhaiset suomalaiset lääkärinaiset ja biografisen tutkimuksen monimuotoisuus", teoksessa Heini Hakosalo, Seija Jalagin, Marianne Junila & Heidi Kurvinen (toim). Historiallinen elämä. Biografia ja historiantutkimus. Helsinki: SKS, 2014, 45–61.

"'Our Life Work': Professional Women and Christian Values in Early 20th-Century Finland", teoksessa Terhi Utriainen & Päivi Salmesvuori (toim.), Between Ancestors and Angels: Finnish Women Making Religion. New York: Palgrave Macmillan, 2014, 83–102.

“Freud & Co. The Mind at the Medical Market in Fin-de-Siècle Europe”, teoksessa Niina Timosaari (toim). Aatteiden ja oppien teillä. Juha Mannisen juhlakirja. Studia Historica Septentrionalia 73. Rovaniemi: Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, 2014, 25–43. Luettavissa sähköisesti.

”Klinikan kriitikoille”, Niin & näin: Filosofinen aikakauslehti 4 (2014), 110–113.

"Aihetta juhlaan. Klinikan synty 50 vuotta” (katsaus), Historiallinen Aikakauskirja 112 (2014) 4, 439–444.

Heini Hakosalo, Seija Jalagin, Marianne Junila & Heidi Kurvinen (toim). Historiallinen elämä. Biografia ja historiantutkimus. Helsinki: SKS, 2014.

Heini Hakosalo, Kaisa Vehkalahti & Saara Tuomaala-Sarpong (toim). Sukupuolihistorian erikoisnumero. Kasvatus ja Aika. Kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu 1 / 2014. Luettavissa sähköisesti

"Terveys ja sairaus historiantutkimuksen kohteena" (katsaus), Historiallinen Aikakauskirja 112 (2014) 1, 73–77.

”Naisten ääni. Varhaiset suomalaiset naislääkärit lääketieteellisen keskustelun kentillä", Hippokrates. Suomen lääketieteen historian seura vuosikirja 29 (2012): 113-38.

"Lääketieteellisten käsitteiden historia – esimerkkitapaus 1800-luvun aivotutkimuksesta", teoksessa Marja-Liisa Honkasalo & Hannu Salmi (toim.), Terveyttä kulttuurin ehdoilla. Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen. Turku: k&h kustannus, 2012; 27-57. Luettavissa sähköisesti.

"The Ryti case: Language, gender and the rules of the game in Finnish academic medicine in the 1920s", Scandinavian Journal of History 37 (2012) 4: 430–60. Luettavissa sähköisesti (tilaajille)

"Elsa Ryti ja naisen mahdollisuudet 1920-luvun suomalaisessa lääketieteessä", Historiallinen aikakauskirja 1 / 2012: 35-50.

yhdessä Seija Jalaginin, Marianne Junilan ja Heidi Kurvisen kanssa, “Voimakentillä – naiset neljässä ammattikunnassa 1900-luvun Suomessa”, teoksessa Historian selkosilla: Professori Jouko Vahtolan juhlakirja. Oulu: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2012: 459-79.

yhdessä Seija Jalaginin, Marianne Junilan ja Heidi Kurvisen kanssa (toim). Elämäkertatutkimuksen teemanumero, Historiallinen Aikakauskirja 4 / 2012.

”A powerful precedent: The recognition of women’s academic rights (1901) and the 1906 parliamentary reform in Finland”, teoksessa Lenita Freidenvall & Josefin Rönnbäck (toim.), Bortom Rösträtten: Kön, politik och medborgarskap i Norden. Stockholm: Samtidshistoriska institutet, 2011: 62-82.

”Lääkäri, yhteisö ja yhteiskunta. Katsaus lääkäriprofession historiaan Suomessa”, Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 126 (2010): 31-38. Luettavissa sähköisesti.

"Virkaa tekemässä. Lääkärinaiset 1900-luvun alun Suomessa", Tieteessä tapahtuu 8 / 2008: 13-21. Luettavissa sähköisesti.

"Kieltä vailla. Afasiologisen diskurssin synty 1860-luvun Pariisissa", Niin & näin: filosofinen aikakauslehti 1 / 2008: 43-51.

On Speaking Terms: Scientific Boundary Work and the Discovery of Aphasia, 1861-1874. Ph.D. thesis. Oulu, 2006. Luettavissa sähköisesti.

"Kivuton murros? Naisten oikeus akateemisiin opintoihin ja ammatinharjoitukseen autonomian ajan Suomessa", Historiallinen aikakauskirja 4 / 2006: 397-407.  

"The Brain under the Knife: Serial Sectioning and the Development of Late 19th-Century Neuroanatomy," Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 37 (2006): 172-202. Luettavissa sähköisesti.

"Ihmiskoneen implikaatiot – La Mettrie medikalisaation näkökulmasta", Niin & näin: Filosofinen aikakauslehti 1 / 2004: 97-99.

"Esimerkkejä ja empiriaa: Thomas Sprat empiirisen luonnontieteen ja retorisen perinteen edustajana 1600-luvun Englannissa", teoksessa Liisa Saariluoma (toim). Esimerkin voima. Exemplum ja esimerkillisyys antiikin retoriikasta nykypäiän naistenlehtiin. Turku: Kirja-Aurora, 2001: 123-48. Luettavissa sähköisesti.

"Akateemisen vallan variaatioita: naiset saksalaisessa yliopistojärjestelmässä ennen ensimmäistä maailmansotaa", Tiede & Edistys 3 / 2000: 191-204.

 

Viimeksi päivitetty: 10.4.2018