Aine- ja syventävien opintojen opetus syyslukukaudella 2019

Huom! Ohjelmaan voi tulla vielä muutoksia. Varmista luentoajat ja -paikat aina Weboodista tai Tuudosta.

 

________________________________________________________________________________

700156A Rikos, sairaus, oikeus: kriminologian ja oikeuspsykiatrian historiaa, Janne Kivivuori & professori Petteri Pietikäinen & FT Katariina Parhi, 30.9.–9.10. ma–ke klo 16–19 PR119.

Korvaa: 700152A (5 op) tai 700156A (5 op) tai 700164S (5 op) tai 700165S (5 op)

Weboodin tunniste: 700156A

________________________________________________________________________________

700150A Antiikin ja keskiajan tieteen historia, yliopistonlehtori Maija Kallinen, 18.9.–18.10. ma ja ke klo 14–16 SÄ124 (paitsi 23.9. SÄ112; 25.9. IT112; 2.10. IT112; 7.10. IT106; 9.10. IT113; 18.10. PR102) sekä pe 11.10. klo 14–16 SÄ124 ja pe 18.10. klo 14–16 PR102.

Korvaa: 700150A (5 op)

Weboodin tunniste: 700150A

________________________________________________________________________________

700166S Juche, yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, 28.10.–4.12. ma ja ke klo 14–16 (28.10. PR119; 30.10. SÄ110; 4.11. TS128; 6.11. TS101; 11.11. L9; 13.11. M101; 18.11. L9; 20.11. SÄ118; 25.11. L9; 27.11. PR102; 2.12. L9; 4.12. M101)

Korvaa: 700153A (5 op) tai 700166S (5 op)

Weboodin tunniste: 700166S

________________________________________________________________________________

700157A Uskonnollisten aatteiden historia, yliopistonlehtori Maija Kallinen, 29.10.–10.12. ti ja to klo 14–16 TH105 (paitsi 14.11. TH118; 3.12. M203; 10.12. IT106)

Korvaa: 700157A (5 op)

Weboodin tunniste: 700157A

________________________________________________________________________________

700155A Tuberkuloosi Suomessa, 1750–2000, yliopistotutkija Heini Hakosalo, 28.10.–9.12. ma ja ke klo 10–12 AT115 (paitsi 4.11. SÄ124; 11.11. TA101; 13.11. AT122; 4.12. AT122)

Korvaa: 700155A (5 op) tai 700156A (5 op)

­­­­­­­­________________________________________________________________________________

700161S Philosophical principles of the historiography of science, professori Jouni-Matti Kuukkanen, luento 24 t., 29.10.–5.12. ti ja to klo 14–16 IT113.

Korvaa: 700161S (5 op) tai 700242S (5 op)

Weboodin tunniste: 700625A

________________________________________________________________________________

700320A Arkistojen käyttö, yliopistonlehtori Matti Salo, luento (12 t.) ja harjoitukset (6 t.)

luennot 28.10.–13.11. ma ja ke klo 10–12 TA102 (paitsi 11.11. PK251)

harjoitukset: ryhmä 1: 12.11.–26.11. ti klo 8–10 YL124

                      ryhmä 2: 13.11.–27.11. ke klo 8–10 YL124

                      ryhmä 3: 14.11.–28.11. to klo 8–10 YL124

Korvaa: 700129A yhdessä kevätlukukaudella pidettävän kurssin ”johdatus tieteiden ja aatteiden historiaan” kanssa (5 op)

Weboodin tunniste: 700320A

_______________________________________________________________________________

700333P Tutkimusmenetelmät, yliopistonlehtori Markku Hokkanen. Luennot: hikuvie-opintojen yhteinen osuus 20 t + historian osuus 8–10 t + harjoitukset pienryhmissä

hikuvie-luennot: 3.9.–12.11. ti klo 12–14 (3.9. L2; 10.9.–17.9. L10; 24.9. PR102; 1.10.–15.10. L10; 29.10.–12.11. L2)

historian luento-osuus:

9.9.–7.10. ma klo 12–14 SÄ118 (paitsi 9.9. IT112)

Historian harjoitusryhmä 1 (Seija Jalagin): ma 14.10. klo 12–14 TH105; ke 16.10. klo 12–14 TH105; 26.11.–17.12. ti, ke ja pe klo 12–14 SÄ129 (paitsi 27.11. ja 12.12. TH105).

Historian harjoitusryhmä 2 (Markku Hokkanen): ma 14.10. ja ke 16.11. klo 12–14 TH101; 26.11.–17.12.  ti, ke ja pe klo 12–14 TH101 (paitsi 27.11. TH102).

Historian harjoitusryhmä 3 (Eve Hyrkäs) ma 14.10. klo 12–14 PR126A; 16.10. ke klo 12–14 TS133; 27.11.–18.12. ti klo 12–14 131, ke ja to klo 12–14 TS133

Korvaa: 700333P 5 op (yhdessä Tiedonhankintakurssin 700128A kanssa)

Weboodin tunniste: 700333P

HUOM! Kurssi on pakollinen 2. vuoden historian pääaineopiskelijoille, ja edellyttää Orientaatio historiantutkimukseen ja Menetelmien perusteista soveltamiseen -kurssien suorittamista.

________________________________________________________________________________

700226A Kandidaattiseminaari, yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, ke klo 10–12 TM109.

________________________________________________________________________________

700221S Maisteriseminaari, professori Petteri Pietikäinen, ke klo 12–14 HUM301 (paitsi 20.11., 27.11., 18.12. IT136)

________________________________________________________________________________

 

Viimeksi päivitetty: 28.8.2019