Aine- ja syventävien opintojen opetus kevätlukukaudella 2019

kevätlukukausi 2019

Huom! Ohjelmaan voi tulla vielä muutoksia. Varmista luentoajat ja -paikat aina Weboodista tai Tuudosta.

_________________________________________________________________________________

700129A Johdanto aate- ja oppihistoriaan, professori Petteri Pietikäinen, luento 24 t., 7.1.–14.2. ma ja to klo 12–14 TH118.
Korvaa: 700129A (5 op)

_________________________________________________________________________________

700153A Yhdysvaltain aatehistoria 1945–2001, professori Petteri Pietikäinen ja Antti Lepistö, luento 18 t., 6.5.–15.5. ma–ke klo 14–17 SÄ105 (paitsi 15.5. IT113).
Korvaa: 700152A (5 op) tai 700153A (5 op).

_________________________________________________________________________________

700156A Itsemurhan historia, FT Mikko Myllykangas, luento 20 t., 8.1.–12.2. ti ja to klo 14–16 (8.1. L8; 10.1. L8; 15.1. L1; 22.1. IT115; 24.1. IT115; 29.1. L3; 31.1. L10; 5.2. PR102; 7.2. PT119; 12.2.PR102)
Tentti ma 18.2. klo 10–12 PR101)
Korvaa: 700154A (5 op) tai 700156A (5 op) tai 700163S (5 op, mikäli "Filosofian historia" -jakso on jo suoritettuna osana filosofian tai elämänkatsomustiedon opintoja)

_________________________________________________________________________________

700165S Evoluutioteorian historia, professori Petteri Pietikäinen, luento 24 t., 12.3.–18.4. ti ja to klo 12–14 (12.3. PR102; 14.3. TA101; 19.3. L7; 21.3. TA101; 26.3. L7; 28.3. TA101; 2.4. SÄ112; 4.4. TA101; 9.4. PR102; 11.4. TA101; 16.4. PR102; 18.4. PR102)
Korvaa: 700165S (5 op)

_________________________________________________________________________________

700162S Historiantutkimus nyt, yliopistonlehtori Heini Hakosalo + vaihtuvia luennoitsijoita, luento 30 t., 11.3.–29.4. ma klo 10–12 ja to klo 8–10 BF119-1(paitsi 11.3. M101; 28.3. IT106; 29.4. L9)
Korvaa: 700159S (5 op)

_________________________________________________________________________________

700158A Yliopistojen ja akatemioiden historia, yliopistonlehtorit Maija Kallinen, Erkki Urpilainen ja Matti Salo, luento 24 t., 12.3.–18.4. ti ja to klo 14–16 IT105.
Tentti to 25.4. klo 14–16 PR101.
Korvaa: 700158A (5 op)

_________________________________________________________________________________

700163S Uuden ajan filosofian historia, yliopistonlehtori Kari Väyrynen, luento 24 t., 8.1.–14.2. ti klo 10–12 IT134 ja to klo 10–12 IT133.
Korvaa: 700163S (5 op)
Weboodin tunniste: 700601P

_________________________________________________________________________________

700226A Kandidaattiseminaari, yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, 9.1.–29.5. ke klo 10–12 HUM301 (paitsi 6.2. SÄ112; 13.2. PR126B; 20.2. PR126B).

_________________________________________________________________________________

700221S Aate- ja oppihistorian seminaari, professori Petteri Pietikäinen, 9.1.–29.5. ke klo 12–14 HUM301.

_________________________________________________________________________________

Viimeksi päivitetty: 7.1.2019