Vanhoja pääsykokeita

 

HUOM!!! Eri vuosina on ollut eri pääsykoekirjoja

1996

1. Millaista oli tieteellinen ja filosofinen ajattelu antiikin Kreikassa?
2. Tähtitieteen vallankumous 1500 - 1600-luvuilla.
3. Yhteiskunnallinen ajattelu valistusajalla.

1997

1. Kansallisuusaate & liberalistinen ajattelu.
2. Kielinationalismin nousu (1880 - 1914).
3. Nationalismi sotien välisessä Euroopassa.

1998

1. "Kansakunnan" käsite vallankumous-demokraattisessa ja liberalistisessa ajattelussa.
2. Kielinationalismi vuosina 1880 - 1914.
3. Nationalismi toisen maailmansodan jälkeen.

1999

1. Stoalainen yhteiskuntaetiikka, sen merkitys eurooppalaisen ihmiskuvan muovautumiselle ja sen rooli
Sihvolan hahmottelemassa hyvän elämän mallissa.
2. Nietzsche ja hänen perintönsä.
3. Aristoteleen valtiokäsitys ja sen anti nykyajalle.

2000

1. Aristoteleen hyvän elämän malli ja siihen kohdistettu kritiikki
2. Luonnollisen moraalilain teoreetikot 1600-luvulla
3. Marxin yhteiskuntafilosofia

2001

1. Maailmanvallankumouksen aate ja sen toteuttaminen.
2. Naisten asema 1900-luvulla.
3. Suhtautuminen luonnontieteisiin 1900-luvulla.


2002

1. Fasismi ja fasistiset liikkeet
2. Mitä aikakautta Eric Hobsbawm kutsuu kulta-ajaksi ja miksi?
3. Taide vuosina 1914 - 1945


2003

1. Rasismi 1900-luvulla
2. Kylmä sota Eric Hobsbawmin mukaan
3. Naisten asema 1900-luvulla


2004

1. Keskiajan sääntökunnat, niiden toimintaperiaatteet ja koulutusjärjestelmä
2. Aristoteleen vaikutus keskiajalla
3. Oikeustiede keskiajalla

 

2005

1. Keskiajan yliopiston synty ja organisaatio.
2. Keskiaikaiset käsitykset maallisesta ja hengellisestä vallasta.
3. Yksilökeskeinen ihmiskäsitys keskiajalla.

 

2006

1. Teologia keskiajan yliopistossa.
2. Keskiaikaiset käsitykset omaisuudesta.
3. Augustinuksen vaikutus keskiajalla.

 

2007

1. Snellman ja kielikysymys
2. Snellman ja vallankumous
3. Zachris Topelius ja Fredrik Cygnaeus Snellmanin kritiikin kohteina

 

2008

1. Taloudelliset kysymykset Snellmanin kirjoituksissa.

2. Selitä/määrittele seuraavat termit tai käsitteet:

a) Saima
b) J. J. Nervander
c) Hegemoninen blokki
d) Filosofia ”praksiksena”
e) Jeanette Snellman

 

2009

1. Snellmanin käsitys lehdistön roolista yhteiskunnassa. (0–10 pistettä)

2. Snellman ja naisen asema. (0–10 pistettä)

3. Kuvaile lyhyesti (n. 5 lausetta) seuraavia asioita tai henkilöitä
(0–2-pistettä / kohta, yhteensä 0–10 pistettä)    

(a) Lars Stenbäck
(b) J. J. Tengström
(c) Hegemoninen blokki
(d) Agraarifennomaanit
(e)  Fredrik Cygnaeus

 

2010

 1. Jalo ryöväri. (0–10 pistettä)
2. Rosvous yhteiskuntaa muuttavana voimana. (0–10 pistettä)

3. Kuvaile lyhyesti (n. 5 lausetta) seuraavia käsitteitä tai asioita
(0–2-pistettä / kohta, yhteensä 0–10 pistettä)    

(a) Cangaçeiros.
(b) Endeeminen, epideeminen ja pandeeminen rosvous.
(c) Shui Hu Zhuan.
(d) Sosiaalinen rosvo.
(e) Symbionese Liberation Army.

 

2011

 Pääsykoekirjana oli Paolo Rossi: Modernin tieteen synty Euroopassa. Vastapaino 2010.

1. Galileo Galilei (0–10 pistettä)

2. Mekanistinen filosofia (0–10 pistettä)

3. Kuvaile lyhyesti (n. 5 lausetta) seuraavia käsitteitä tai asioita
(0–2-pistettä / kohta, yhteensä 0–10 pistettä)    

  (a) Royal Society
  (b) Descartesin pyörteet
  (c) preformaatioteoria
  (d) mikrokosmos ja makrokosmos
  (e) universaalin kielen idea

 

2012

Pääsykoekirjana oli Paolo Rossi: Modernin tieteen synty Euroopassa. Vastapaino 2010.

1. Mekanistinen maailmankuva uuden ajan alun luonnontieteissä (0-10 pistettä)

2. Magia, hermeettinen filosofia ja tieteen murros (0-10 pistettä)

3. Kuvaile lyhyesti (n. 5 lausetta) seuraavia käsittelitä tai asioita (0-2 pistettä / kohta, yhteensä 0-10 pistettä)

    a. Paracelsus
    b. luonnon kirja
    c. preformaatioteoria
    d. Philosophiae Naturalis Principia Matemathica
    e. akatemia

 

2013

Pääsykoekirjana oli Paolo Rossi: Modernin tieteen synty Euroopassa. Vastapaino 2010.

1. Kopernikus, Brahe ja Kepler uuden maailmankuvan luojina (0-10 pistettä)

2. Selvitä pääpiirteissaan Newtonin fysiikka, optiikka sekä uskonnolliset käsitykset (0-10 pistettä)

3. Vastaa lyhyesti, 2-3 virkkeellä (0-2 pistettä / kohta, yhteensä 0-10 pistettä)

    a. Heliostaattinen verrattuna heliosentrinen?
    b. Ovistit ja animalkulistit?
    c. Mitä Leibniz tarkoitti moittiessaan Newtonin jumalaa huonoksi kellosepäksi?
    d. Minkä ominaisuuden varaan Linnén kasviluokitus perustui?
    e. William Harveyn keskeinen anti tieteen historialle?

 

2014

Pääsykoekirjana oli Paolo Rossi: Modernin tieteen synty Euroopassa. Vastapaino 2010 tai uudempi painos.

1. Maailmankaikkeuden rakenne tähtitieteilijöiden ongelmana (0-10 pistettä)

2. Yliopistot ja akatemiat 1500-1600-luvuilla (0-10 pistettä)

3. Selosta lyhyesti 2-3 virkkeellä (0-2 pistettä / kohta, yhteensä 0-10 pistettä)

    a. Vapaat tiedonalat
    b. Hermeettinen tieto
    c. Mekanistinen maailmankuva
    d. Giordano Bruno
    e. Ovistit ja animalkulistit

 

2015

Pääsykoekirjana oli Paolo Rossi: Modernin tieteen synty Euroopassa. Vastapaino 2010 tai uudempi painos.

1. Millaisia näkemyksiä Galileo Galileilla oli maailman rakenteesta ja luonnosta? Millaista luonnontutkimuksen pitäisi Galilein mukaan olla? (0–10 p.)

2. Millaisia tulkintoja elävästä luonnosta uuden ajan alun anatomit, fysiologit ja luonnonhistorioitsijat esittivät? (0–10 p.)

3. Kuvaile lyhyesti (2-4 virkettä) seuraavia käsitteitä tai asioita (0–2 pistettä / kohta, yhteensä 0–10 p.):

   a. iatrokemia
   b. Giordano Bruno
   c. mikrokosmos ja makrokosmos
   d. Pyhä teoria Maasta
   e. Accademia dei Linei

 

2016

Pääsykoekirjana oli Paolo Rossi: Modernin tieteen synty Euroopassa. Vastapaino 2010 tai uudempi painos.

1. Uuden ajan alun luonnontiede ja Raamatun maailmankuva (0–15 p.)

2. Maailmankaikkeuden äärettömyys uuden ajan alun tieteellisessä keskustelussa (0–15 p.)

3. Kuvaile lyhyesti (2-4 virkettä) seuraavia käsitteitä tai asioita (0–2 pistettä / kohta, yhteensä 0–10 p.):

   a. Julkinen tieto ja salattu tieto
   b. "Astun eteenpäin naamio kasvoillani"
   c. Royal Society
   d. "vapauden"-käsite "seitsemän vapaan tieteen" määritelmässä
   e. Renessanssin insinöörit

 

 

Viimeksi päivitetty: 23.3.2017