University of Oulu, 2017

Tutkimushaastattelut

Alkuvuoden 2020 tutkimushaastattelut

LIVES -hankkeessa tehdään tammi-, helmi-, ja maaliskuun 2020 aikana tutkimushaastatteluja Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Uudenmaan maakunnissa.  Tutkimushaastatteluissa keskustellaan Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -tutkimukseen aktiivisesti osallistuneiden kanssa muun muassa siitä, miten he ovat kokeneet kohorttitutkimuksessa mukana olemisen ja onko mukana olemisella ollut jonkinlaisia vaikutuksia heidän elämässään.

Lisätietoa tutkimushaastatteluista voi tiedustella haastattelujen tekijältä tutkijatohtori Anna Reetta Röngältä.

Anna Reetta Rönkä, FT

FT, Tutkijatohtori Anna Reetta Rönkä                    Tieteiden ja aatteiden historia,
Humanistinen tiedekunta,
Erkki Koiso-Kanttilan katu,                                    90014 Oulun yliopisto,
puh: 050-4721620                              
e-mail: anna.r.ronka@oulu.fi