Elämää ajassa: Syntymäkohorttitutkimukset tiedon tuottamisen muotona toisesta maailmansodasta nykypäivään

LIVES

Projektin kuvaus

Projekti keskittyy syntymäkohorttitutkimusten historiaan. Kohorttitutkimuksilla on pitkä esihistoria, mutta vasta toisen maailmansodan jälkeen kohorttitutkimuksesta tuli vakiintunut lääke- ja sosiaalitieteiden hyödyntämä menetelmä. Projektin lähtökohtana onkin, että kohorttitutkimus on tiedon tuottamisen muotona 1900-luvun teollisen ja jälkiteollisen ajan tuote. Kehitykseen liittyi yhteiskunnan halu ratkaista ongelmia tieteen keinoin sekä mahdollisuus seurata suurta ihmisjoukkoa vuosia ja vuosikymmeniä ja kerätä massoittain erityyppistä tietoa tutkimukseen osallistuvista.

On olemassa monenlaisia kohorttitutkimuksia, mutta syntymäkohortti määrittyy syntymäajan ja -paikan perusteella. Syntymäkohortteihin pyritään saamaan mukaan kaikki tiettynä ajanjaksona syntyneet lapset rajatulla alueella, kuten tietyssä maassa tai kaupungissa. Ensimmäinen kansallinen syntymäkohorttitutkimus käynnistettiin Isossa-Britanniassa vuonna 1946, ja sen jälkeen niitä on toteutettu monessa muussa maassa. Syntymäkohorttitutkimusten myötä on saatu valtavasti tietoa ja julkaistu useita lääketieteellisiä, psykologisia ja sosiologisia tutkimuksia.

Projektissa tarkastellaan syntymäkohorttitutkimusta historiallisena ilmiönä. Selvitämme historiallisia juuria ja selitämme sen syntymisen uutena tiedon tuottamisen muotona 1920- ja 1940-luvuilla, analysoimme suurimpia syntymäkohorttitutkimuksen läpikäymiä muutoksia ja keskustelemme tieteellisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tutkimuksemme edustaa sosiologisesti suuntautunutta tieteen, erityisesti lääketieteen, historiaa.

Selvitämme

  • milloin ja miten syntymäkohorttitutkimuksesta tuli varteenotettava menetelmä? Mitä taustatekijöitä siihen liittyi?
  • mitkä ovat merkittävimmät muutokset syntymäkohorttitutkimuksen historiassa ja mitkä tekijät selittävät niitä?
  • mikä on tämänkaltaisen tiedon tuottamisen muodon historiallinen merkittävyys peilattuna lääke- ja ihmistieteiden historiaan sekä 1900- ja 2000-lukujen historiaan yleisemmällä tasolla?

Projektin tuloksena on ensimmäinen kattava historiallinen esitys syntymäkohorttitutkimuksesta. Lisäksi projektissa tarkastellaan rajatumpia kysymyksiä, kuten syntymäkohorttitutkimukseen liittyviä eettisiä näkökulmia, psykiatrista epidemiologiaa, tiedonkeruuseen ja prosessointiin liittyviä teknologisia muutoksia sekä syntymäkohorttitutkimusten vaikuttavuutta ja niihin liitettyjä mielikuvia. Hyödynnämme tutkimuksessamme Pohjois-Suomen vuosina 1966 ja 1986 käynnistettyjä syntymäkohorttitutkimuksia.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Tutkimusryhmä

Heini Hakosalo

Heini Hakosalo

Professor
Anna Reetta Rönkä

Anna Reetta Rönkä

Postdoctoral researcher

Annukka Sailo

Tutkijatohtori