Urpilainen Erkki

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

  • Tutkimus: Suomen tieteenhistoria 1700-luvulla, säätyläisten elämä 1800-luvun Suomessa, maailmanloppukäsitykset
  • Opetus lukuvuonna 2013-2014: Suomen aate- ja oppihistoria, Kirjeet historiantutkimuksen lähteinä, yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia, tulevaisuudentutkimus

Tärkeimpiä julkaisuja:

  • Erkki Urpilainen: Algot Scarin ja gööttiläisen historiankirjoituk­sen mureneminen Ruotsissa 1700-luvun alkupuolella. Historiallisia tutkimuksia 171. Helsinki 1993
  • Erkki Urpilainen: Hyödyn ja uushumanismin kausi,  105 s. Teoksessa: Suomen tieteen historia I. Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulle. Porvoo 2001.

Viimeksi päivitetty: 17.9.2013