Suvi Kuokkanen

FM, tohtorikoulutettava

 

Tutkimushankkeita

Tekeillä väitöskirja ”The Moral and Social Aspects of Athenian Ostrakismos”.

 

Julkaisuja

”Kansalaismielipiteen jäljillä – arkeologisen aineiston rooli aatehistoriallisessa ostrakismos-tutkimuksessa”. Historiallinen Aikakauskirja 111, 4(2013): 455–466.

“Pahojen aikeiden haltuunotto – ihmisluonnosta, oikeudenmukaisuudesta ja uskonnon alkuperästä Sisyfos-fragmentissa.” niin&näin 77(2013): 107–113.

Anna Missiou, Literacy and Democracy in Fifth-Century Athens. Kirja-arvio. Arctos 46(2012): 304–306. http://pro.tsv.fi/kfy/arctos/reviews/46/Review%2035%20%28Kuokkanen%20304-306%29.pdf

Gabriel Herman, Morality and Behaviour in Democratic Athens. A Social History. Kirja-arvio. Arctos 45(2011): 239–242. http://pro.tsv.fi/kfy/arctos/reviews/45/Review%2050%20%28Kuokkanen%20239-242%29.pdf

Ylpeys käy lankeemuksen edellä? Ateenalainen ostrakismos-järjestelmä tasa-arvon ja demokratian kannalta. Oulun yliopisto, Historiatieteiden yksikkö, Aate- ja oppihistorian pro gradu -tutkielma, 2008.

 

Tieteellisiä esitelmiä

”A Consequence of Breaking Unwritten Rules? On Moral and Social Aspects of Athenian Ostrakismos”. Vierailuluento, Suomen Ateenan-instituutti 17.1.2013.

”Ostracism and the Ideal of Citizen in Democratic Athens”. Nordisk konferens i Umeå, Umeå universitet 28.9.2011.

”Ateenassa 400-luvulla eKr. käytetyn ostrakismos-järjestelmän tarkoituksesta”. Suomen yliopistojen antiikintutkimuksen jatkokoulutusseminaari, Tvärminne 16.4.2010

Viimeksi päivitetty: 4.2.2014