Tieteiden ja aatteiden historia sivuaineena

Tieteiden ja aatteiden historian sivuaineen opinto-oikeutta varten opiskelijan on osallistuttava historiatieteiden (tieteiden ja aatteiden historia, historia) perus- ja aineopintojen lähtötasokokeeseen. Lähtötasokokeen kautta otetaan enintään 20 sivuaineopiskelijaa suorittamaan historiatieteiden perus- ja aineopintoja. Hikuvie-tutkinto-ohjelmassa (historia, kulttuuriantropologia, arkeologia, informaatiotutkimus, saamelainen kulttuuri) opiskeleville tieteiden ja aatteiden historia on vapaa sivuaine. Kuitenkin sivuaineopiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan kursseilla, joihin kuuluu harjoituksia.

Lähtötasokoe järjestetään kerran vuodessa huhti-toukokuussa. Kokeesta ilmoitetaan näillä sivuilla kevätlukukauden alkupuolella.

Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Tieteiden ja aatteiden historia sivuaineena koostuu historian perusopinnoista (25 op) ja tieteiden ja aatteiden historian aineopinnoista (35 op). Aineopinnot koostuvat metodiopinnoista (10 op), proseminaarista (10 op) ja kolmesta valinnaisesta opintojaksosta kohdista 700150A-700158A (3x5 op). Historiaa pääaineena opiskeleva suorittaa suoraan tieteiden ja aatteiden historian aineopinnot. Tuolloin opinnot sisältävät metodiopintoja 5 op, proseminaarin (10 op) ja neljä valinnaista opintojaksoa kohdista 700150A-700158A (4x5 op).

Viimeksi päivitetty: 21.8.2018