1800-luvun tutkimuksen päivät Oulussa

Torstai, tammikuu 24, 2019 - Perjantai, tammikuu 25, 2019

Tieto liikkeessä: Tiedon ja taitojen kierto pitkällä 1800-luvulla – Knowledge on the Move: The Circulation of Knowledge and Skills during the Long 19th Century

 

      1800-luvun tutkimuksen päivät 2019 –  11. Annual Conference for the Finnish Network for

       19th-Century Studies  

       Oulun yliopisto – University of Oulu

To 24.1.2019

9–10.00 Rekisteröityminen / Registration (Paikka/ Location: Ympäristötietotalo / Environmental Sciences Building, IT115)

10.00–10.30 Avaussanat / Opening words (IT115): Professori / Professor Tiina Kinnunen, University of Oulu

10.30–11.30 KEYNOTE 1 (IT115)

Brita Brenna (University of Oslo): Exhibition as Method: Eilert Sundt, "the Natural History of Work" and the Early Industrial Exhibitions

     Chair: Ilona Pikkanen

11.30–12.30 LOUNAS / LUNCH         

 Ravintola Kastari / Restaurant Kastari 

12.30–14.30 SESSIOT / SESSIONS 1–4                                     

Sessio 1: Säätyläisten kielet ja maailmankuvan ainekset 1800-luvun Suomessa. Pj: Marianne Junila (HR144) (abstraktit)

 • Paula Rossi. ”God natt nu snälla vän för i afton”. Mitä kirjeet kertovat 1800-luvun oululaisten porvaristyttöjen elämästä ja kielistä?
 • Minna Seppänen. Oppikoulujen latina ja kreikka 1800-luvun julkisessa keskustelussa
 • Sari Alajoki. Ester Ulrica Lundén (1776–1859) tiedon tuottajana ja tiedon tuottamisen verkostoissa
 • Riikka Isoaho-Nousiainen. Oululaistyttö opintiellä Helsingissä 1850-luvulla

Sessio 2: Valistusta ja vertaistietoa. Pj: Matti Enbuske (AT122) (abstraktit)

 • Matti Salo. Oulun läänin Talousseuran toiminta maatalouden valistuskirjallisuuden julkaisijana 1800-luvulla
 • Reetta Hänninen. ”Huolestuneelle äidille.” Aikakauslehti Kalevatar vertaistiedon välittäjänä
 • Matti Enbuske. Tiedon palautejärjestelmän merkitys siirtolaisuudessa: esimerkkinä 1800-luvun Pohjois-Suomen siirtolaisuus Norjaan

Session 3: Global, Colonial and National Networks of Knowledge. Chair: Markku Hokkanen (IT105) (abstracts)

 • Josephine Hoegaerts. Learning English at the expense of the Union? The (colonized) voice as a vehicle of knowledge and political transfer
 • Matti La Mela. Patent agents as intermediaries and translators of technical knowledge
 • Leila Koivunen. ”Dr. Livingstone, I presume?" visualized: The birth and lives of an iconic scene in print media and beyond since 1872

Sessio 4: Monimediainen historiakulttuuri ja liikkuvat klassikot. Pj. Tiina Kinnunen (HUM330+331) (abstraktit)

 • Petra Lehtoruusu. Zacharias Topeliuksen Välskärin kertomuksia (1853-57) ja kulttuurisen muistin kansainväliset verkostot pitkällä 1800-luvulla
 • Tiina Katriina Kukkonen. Tieto ja taito Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä
 • Samu Sarviaho. Karjalaisia vai pirkkalaisia? Pohjois-Suomen suomenkielisen väestön alkuperäkysymys autonomian ajan loppupuolen suomalaisessa historiakulttuurissa
 • Tiina Kinnunen. Ellen Keyn teosten suomenkieliset käännökset

14.30–15.00 KAHVI / COFFEE (Agora, AT128)         

15–16.30  SESSIOT 5–6 JA TYÖPAJA    

Työpaja: Mitä saisi olla? Tutkijan tarpeet digimaailmassa (Agora AT128) (abstrakti)

Kirsi Keravuori (SKS), Jussi-Pekka Hakkarainen (Kansalliskirjasto) ja Maria Kallio (Kansallisarkisto) herättävät keskustelua muistiorganisaatioiden tarjoamista tutkimustyökaluista ja niiden kehittämistarpeista:

 • Biografiasampo – elämäkertadataa ja sen analyysityökaluja
 • Historiallinen sanomalehtikirjaston uudet ominaisuudet ja Klassikkokirjasto
 • READ-hanke, Transkribus ja käsikirjoitusten tekstintunnistus

Sessio 5: Tiedon ja taidon metsästäjät: ammattiin ja elinkeinonharjoitukseen liittyvän osaamisen kartuttaminen 1800-luvun alkupuoliskolla. (AT122) (abstrakti)

 • Maare Paloheimo. Teollisuus ja tieto – Nils Ludvig Arppen kiertomatka Keski-Euroopassa 1840-luvun puolivälissä
 • Merja Uotila. Oppipojat mestareita etsimässä. Käsityötaidon ja tiedon siirto maaseutukontekstissa
 • Piia Einonen. Juutalainen mestari ja tiedon välittämisen ongelmat Viipurissa 1800-luvun alkuvuosikymmeninä

Sessio 6: Tiedon verkostojen ylirajaiset kytkennät 1800-luvun alkun Suomessa. Pj:t Jukka Sarjala, Heli Rantala ja Hannu Salmi (IT105) (abstrakti)

 • Jukka Sarjala. Miten tieto loi verkoston? Turun romantiikka mediailmiönä
 • Heli Rantala. Tiedon liike ja varhainen suomalainen sanomalehdistö
 • Hannu Salmi. Tiedonkulun verkostot 1827 – Turun palo mediakatastrofina

16.30–16.45 Tauko / Break

16.45–18.15  SESSIOT 7–9                                                           

Sessio 7: Sanomalehdet tiedon rakentumisen kiisteltyinä tiloina. Pj. Tiina Kinnunen (HUM330+331) (abstraktit)

 • Satu Sorvali. Pielisjärven kuulumiset vai mätäkuun jutut? Tiedon tulkinta ja levittäminen kiistan aiheena
 • Heikki Kokko. Lehdistön paikalliskirjeet ja moderni yhteiskuntakokemus Suomessa 1800-luvun puolivälissä
 • Konsta Kajander. Mielekäs tieto. Kategoriat, representaatiot ja mallit kulttuurisen tiedon välittäjinä 1800-luvun puolivälin suomalaisissa sanomalehtikirjoituksissa

Sessio 8: Tutkimusmatkat ja tiedon kierto. Pj. Kirsi Keravuori (AT122) (abstraktit)

 • Peruttu: Tarja-Liisa Luukkanen. Tiedoksi Kajaanista Siperiaan – Elias Lönnrotin ja M. A. Castrénin kirjeenvaihto 
 • Timo Salminen. M. A. Castrénin tutkimusmatka Siperiaan ja tiedon kiertoon kohdistuneet odotukset
 • Kristiina Kalleinen. ”Vårt land är fattigt, skall så bli…” ? Nils Nordenskiöld luonnontieteellisen tiedon tuottajana ja välittäjänä Suomessa 1815–1866

Sessio 9: Lääkinnällisen ja luonnonhistoriallisen tiedon ylirajaisuus 1800-luvun Pohjolassa. Pj. Heini Hakosalo (IT105) (abstrakti)

 • Saara-Maija Kontturi. Lääketiedettä maailmalta ja maailmalle: Kahden ruotsalaisen lääkärin kansainvälinen toiminta 1700- ja 1800-luvun vaihteessa
 • Ritva Kylli. ”Ruohoja myöskin katso toisella tavalla” – pohjoisten alkuperäiskansojen luontoon liittyvä tieto 1800-luvulla
 • Kalle Kananoja. Lääketieteen, kansanlääkintätiedon ja kirjallisen kulttuurin yhtymäkohtia Suomessa 1880–1920

18:15– ILLANVIETTO / RECEPTION (Agora AT128)      

Pe 25.1.2019

9.30–10.30 KEYNOTE 2  (IT115)    

Carolyn Steedman (University of Warwick): How Did They Know? A Servant and a Stockingmaker, England 1780–1820.

     Chair: Tiina Kinnunen.

10.30–11.30 KEYNOTE 3 (IT115)

Markku Hokkanen (University of Oulu): Sought, Shared, Concealed and Contested: Mobile Medicines in the Age of Empire.

     Chair: Heini Hakosalo.

11.30-12.30 LOUNAS / LUNCH             

   Ravintola Kastari / Restaurant Kastari

12.30–14.00 SESSIOT / SESSIONS 10–11 ja PANEELIKESKUSTELU         

Sessio 10 Kulttuurikritiikki, tekniikka ja esittävä taide. (HUM330+331) (abstraktit)                                       

 • Janne Palkisto. Lehdistövapauden kevät 1810: säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusell moitteiden kohteena
 • Ildikó Sirató. Mekaanikka, hydrauliikka, sähkö – teknisten ja luonnontieteellisten tieteiden saavutukset teattereissa ja näyttämöillä
 • Jukka Kortti. ”Käytännöllistä tiedettä” Kulttuurilehdet uusien keksintöjen ja muiden maailman ihmeiden välittäjänä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa

Session 11: Dissemination of Knowledge and New Identities in Varied Sources. Chair: Kukku Melkas (HUM304) (abstracts)

 • Ilona Pikkanen. A Premodern Popular Rebellion and the Fiction/Fact Divide: An Intermedial Approach to Knowledge Transfer in the Early Nineteenth Century
 • Heini Hakosalo. The Role of Anatomical Studies in the Socialisation of Novices at the Medical Faculty of the University of Helsinki, 1870–1914
 • Katariina Parhi. Travelling for Knowledge: Finnish Medical Visitors Looking at German Psychiatric Clinics, 1900-1914.

Paneelikeskustelu: Suomalaisten oikeudellinen tietotaito pitkällä 1800-luvulla  (HUM301) (abstrakti)

 • Mia Korpiola
 • Marianne Vasara-Aaltonen
 • Tuomas Jussila
 • Anna Kuismin

14.00–14.30 KAHVI / COFFEE (Agora AT128)                

14.30–16.30 SESSIOT 12–14                  

Sessio 12: Suulliset ja kirjalliset aineistot: tiedon rakentumisia ja rajoja. Pj:t Niina Hämäläinen, Hanna Karhu, Silja Vuorikuru (HUM330+331) (abstrakti)

 • Eeva-Liisa Bastman. Kun taidosta tuli taidetta: runouden repertuaarit romantiikan murroksessa
 • Anna Kuismin. Suullinen ja kirjallinen tekstimaailma Matti Matinpojan kirjeissä 1842–1847
 • Niina Hämäläinen ja Hanna Karhu. Rakkauden esittäminen suulliseen perinteeseen pohjautuvissa kirjallisissa aineistoissa. Esimerkkejä Elias Lönnrotilta ja Otto Manniselta
 • Silja Vuorikuru. ”Murheen laiva, kuolon pursi, kyynelitten kylvömies”. Suomalaiset Titanic-arkkiveisut

Sessio 13: Viranomaiset, kirkko ja kansa. Pj. Ritva Kylli (HUM304) (abstraktit)

 • Pasi Saarimäki. Avioliiton ulkopuoliset seksuaalisuhteet 1800-luvun lopun suomalaisella maaseudulla – tieto ja tiedon käyttö
 • Sami Suodenjoki. Ilmiantajat venäläisen virkavallan tietolähteinä 1900-luvun alun Suomessa
 • Taru Nordlund & Ritva Pallaskallio. Keisarilliset asetukset, kirkonkuulutukset ja sanomalehti-ilmoitukset: tiedonvälitys ja tiedon lokalisointi 1800-luvun lopun Suomessa
 • Matleena Sopanen. Hengen vai tiedon voimalla? Suomen evankelisluterilaisen kirkon saarnalupatutkinnon suorittaneet maallikkosaarnaajat kristinopin julistajina

Sessio 14: Esoteerisen tiedon muodot, liikkeet ja reitit 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa. Pj. Maarit Leskelä-Kärki (HUM301) (abstrakti)

 • Antti Harmainen. Maailmanhengestä kansallishaltiaan – muuttuva esoteerinen tieto 1900-luvun taitteessa
 • Marja Lahelma. Taiteilijat esoteerisen tiedon muokkaajina ja välittäjinä 
 • Julia von Boguslawski. Esoteerisen tiedon salaisuus ja julkisuus: pienet vihkiytyneiden piirit ja erilaiset seurat/instituutiot esoteerisen tiedon välittäjinä
 • Pekka Pitkälä. Sigurd Wettenhovi-Aspan esoteerinen verkosto ja esoteerisen tiedon välittyminen
 • Mikko Kemppainen. "Järjen ja ihmisyyden" sosialismi - Modernin länsimaisen esoterian heijastuminen suomalaiseen vasemmistopolitiikkaan 1900-luvun alussa.                  

16.30–17.00 VUOSIKOKOUS (Agora AT128): 1800-lukupäivät 2020: alustava teema, konferenssitoimikunta, paikka     

Ohjelma printattavassa muodossa / Printable programme

Ohjeita: Ouluun ja Oulussa / Instructions: How to arrive at Oulu and find the Campus

Campus Map

Rekisteröidy tässä 22.1.2019 mennessä.

Please register by January 22, 2019.

Lisää kalenteriin

Tapahtuman sijainti

Oulun yliopisto

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 21.1.2019