Koneen säätiöltä rahoitus tutkimukselle yhteisöstä ulossulkemisen mekanismeista antiikin Kreikassa

Koneen säätiö on myöntänyt kolmivuotisen rahoituksen tieteiden ja aatteiden historian tutkijalle, FT Suvi Kuokkaselle väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen Yhteisöstä ulossulkemisen mekanismit, motiivit ja muuttuvat ilmenemismuodot klassisessa ja hellenistisessä Kreikassa (The Mechanisms, Motives and Changing Manifestations of Exclusion in Classical and Hellenistic Greece). Kuokkanen selvittää tutkimuksessaan klassisen (n. 480–330 eaa.) ja hellenistisen (n. 330–27 eaa.) kauden kreikkalaisten kansalaisyhteisöjen motiiveja poistaa joukostaan yksittäisiä henkilöitä esimerkiksi karkottamisen ja kansalaisoikeuksien poistamisen keinoin.

Kuokkasen tutkimus yhdistää poliittisten instituutioiden historian tutkimusta moraalisten, sosiaalisten ja uskonnollisten arvojen analyysiin. Tutkimuksen tärkeimmät teemat liittyvät rankaisemisen, kunnian ja häpeän sekä hybriksen aatehistoriaan. Keskeiset tutkimuskysymykset koskevat kansalaisidentiteettiä ja ihannekansalaisen kriteereitä, yhteisöstä ulossulkemisen emotionaalisia ja rankaisevia motiiveja sekä aggression ja vihamielisyyden sosiaalista kontrollointia. Kuokkanen pyrkii tutkimuksessaan myös selvittämään antiikin Kreikassa vallinnutta yhteiskunnallista ristiriitaa henkilökohtaisen kunnian varjelemisen ja suorapuheisen, joskus loukkaavankin sanankäytön välillä. Samalla hän valottaa poliittisen vakauden ja yhteisöstä poistamisen välistä yhteyttä.

Suvi Kuokkanen aloitti tutkijatohtorina tieteiden ja aatteiden historian oppiaineessa 1.1.2019. Hän toteuttaa osan tutkimuksestaan Edinburghin yliopistossa, jonne hänet on kutsuttu vierailevaksi tutkijaksi professori Douglas L. Cairnsin ja tohtori Mirko Canevaron johtamaan, antiikin kreikkalaisia kunniakäsityksiä luotaavaan ERC AdG -hankkeeseen Honour in Classical Greece: Esteem, Status, Identity and Society in Ancient Greek Literature, Life and Thought.

Viimeksi päivitetty: 13.2.2019