Harjoittelu

Aate- ja oppihistorian opiskelijan kannattaa hakeutua jo opiskeluaikanaan työharjoitteluun sellaisiin paikkoihin, jotka tukevat omaa koulutusta ja edesauttavat suuntautumista työelämään valmistumisen jälkeen. Opiskelijoiden on myös mahdollisuus saada yliopiston myöntämää rahallista harjoittelutukea työelämään perehtymistä ja työelämätaitojen kehittämistä varten. Historiatieteiden oppiaineet ovat tehneet kuitenkin periaatepäätöksen, ettei aineenopettajiksi suuntautuneille myönnetä rahallista tukea, koska he kouluttautuvat jo ammattiin.


Harjoittelun on tuettava omaa koulutusta, ja vaikka historian oppiaineesta voi suuntautua mitä monipuolisimpiin tehtäviin, ei sentään aivan mitä tahansa työtä tueta tai hyväksytä harjoitteluun. Tukikelpoisuus kannattaa selvittää historiatieteiden harjoittelusta vastaavan yhdyshenkilön Matti Enbusken kanssa. Työharjoittelusta on mahdollista saada myös opintopisteitä niin, että yhden kuukauden työjakso vastaa kolmea opintopistettä. Harjoittelun maksimilaajuus on 12 opintopistettä. Työpaikkoja kannattaa tietysti hakea ilman harjoittelutukeakin. 

Viimeksi päivitetty: 7.8.2012