Vaihto-opiskelu

Aate- ja oppihistorian opiskelijat voivat hakeutua opiskelijavaihtoon useiden eri vaihto-ohjelmien kautta. Paras ajankohta vaihto-opiskeluun on toisen–neljännen opiskeluvuoden aikana, koska silloin ulkomailla suoritetut opinnot voidaan parhaiten hyväksilukea kotiyliopiston opintokokonaisuuksiin. Jos opintoja kertyy yhdestä oppiaineesta vähintään 10 opintopistettä (= ECTS), niistä voidaan muodostaa tutkintoon myös oma sivuainekokonaisuus. Tällöin opintoja ei lueta hyväksi pää- tai sivuaineen opintoihin. Ulkomailla suoritettu sivuaine voidaan muodostaa myös muista kuin historian alaan liittyvistä opinnoista. Vaihto-ohjelmien hakuajoista ja hakuinfoista tiedotetaan pääsääntöisesti ainejärjestöjen sähköpostilistoilla sekä yliopiston vaihto-opiskelusivustolla. Lisätietoa voi kysyä myös humanistisen tiedekunnan opiskelijavaihtoasioista vastaavalta koulutussuunnittelijalta.

Seuraavassa lyhyt katsaus aate- ja oppihistorian opiskelijoiden eri vaihtomahdollisuuksiin. Perusperiaatteena on, että Eurooppaan suuntautuvaa Erasmus-vaihtoa koordinoi tiedekunta (amanuenssi) ja Euroopan ulkopuolelle mentäessä koordinaatio on kv-yksikössä.

Erasmus

Historiatieteissä on tällä hetkellä viisi Erasmus -vaihtoyliopistoa: Technische Universität Berlin Saksassa, Università Degli Studi di Firenze Italiassa, Universite D'Artois Arrasissa Ranskassa, Yeditepe University Istanbulissa Turkissa ja Universidad Complutense de Madrid Espanjassa

Edellä mainitut vaihtopaikat on tarkoitettu ensisijaisesti historian opiskelijoille. Jos vaihtoon lähteviä historian opiskelijoita ei ole, voivat vaihtoon hakea myös aate- ja oppihistorian opiskelijat. Jokaiseen kohteeseen on yhdestä kahteen paikkaa, riippuen siitä haluaako opiskella kohdeyliopistossa yhden lukukauden (kaksi paikkaa) vai koko lukuvuoden (yksi paikka). Hakuaika on keväällä helmi-maaliskuussa ja haku tapahtuu sähköisessä SoleMOVE-järjestelmässä, jonka käyttöohjeet löytyvät kv-yksikön sivuilta. Ennen vaihtoon lähtöä kotiyliopistossa tulee olla suoritettuna vähintään yhden lukuvuoden opinnot. Periaatteena on pidetty myös sitä, että vähintään historian perusopinnot tulee olla suoritettuna.

Jos jollain toisella humanistisen tiedekunnan oppiaineella jää käyttämättömiä vaihtopaikkoja, voi niistä kysellä viimeistään huhtikuun alussa amanuenssilta. Mikäli vastaanottavalle yliopistolle sopii, saattaa esimerkiksi suomen oppiaineen paikalla päästä Erasmus-vaihtariksi. Päätösvalta on kuitenkin aina vastaanottavalla yliopistolla, ja se voi edellyttää sopimuksessa olevan oppiaineen opintojen suorittamista.

Ulkomailla opiskelu on Erasmus-ohjelman puitteissa ilmaista, ts. kohdeyliopisto ei peri lukukausimaksuja. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun kaltaisia maksuja tai materiaalikuluja voidaan kuitenkin veloittaa. Vaihdon perusrahoituksena on opintotuki ja ulkomaan asumislisä, lisäksi voi anoa opintolainaa. Lisätietoja löytyy Kelan sivuilta (ks. opiskelijat: opintotuki ulkomaille). Erasmus-ohjelman vaihtoapurahan tarkoitus on kattaa ulkomailla opiskelusta koituvat ylimääräiset kulut (esim. matkat, vakuutukset, oleskeluluvat). Apurahan voi saada vain kerran opiskeluaikana, ja sen suuruus vaihtelee hieman vuosittain lähtijöiden kokonaismäärästä riippuen. Opintotukihakemukseen tarvittava vahvistus Erasmus-vaihtoon hyväksymisestä menee opintotoimistoon suoraan kv-yksiköstä sen jälkeen kun opiskelija on palauttanut koordinaattorin allekirjoittaman apurahakaavakkeen.

Kahdenväliset ja muut vaihtokohteet

Oulun yliopistolla on useiden yliopistojen kanssa bilateraalisia eli kahdenvälisiä vaihtosopimuksia muun muassa Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Argentiinaan, Brasiliaan, Saksaan, Viroon, Venäjälle, Australiaan, Japaniin, Kiinaan ja Afrikkaan. Vaihtopaikkoja on sekä perus- että jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: tammi-helmikuussa ja syys-lokakuussa.

Vaihto-ohjelmat ovat seuraavat:

  •  FIRST: Venäjä
  •  ISEP: Yhdysvallat
  •  International to International ISEP: Yhdysvaltain ulkopuolella sijaitsevia yliopistoja, kohdeyliopistot voivat vaihdella vuosittain
  •  Kahdenväliset vaihdot: Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Aasia, Australia
  •  n2n (north to north): pohjoisten alueiden yliopistoja Yhdysvalloissa, Kanadassa ja   Venäjällä
  •  Nordlys: Pohjoismaat
  •  North-South-South: Afrikka (informaatiotutkimuksen opintoja suorittaville)
  •  UNC-EP: University of North-Carolina, Yhdysvallat

Vaihtoon voi lähteä joko lukukaudeksi tai lukuvuodeksi. Vaihto-opiskeluapurahan suuruus riippuu vaihtokohteesta ja –ohjelmasta.

Hakukuulutukset löytyvät kv-yksikön sivuilta ja oppiaineen ilmoitustauluilta. Hausta tiedotetaan myös ainejärjestöjen postituslistojen kautta. Ajantasaisinta tietoa hakukohteista ja -ajoista on tarjolla kv-yksilön nettisivuilla. Lisätietoa yliopiston opiskelijavaihtosivustolla.

Lisäksi on huomattava, että joissakin vaihtokohteissa voidaan vaatia kielitodistus tai esim. TOEFL-kielikoe.

Työharjoittelu ulkomailla

Oulun yliopistosta on mahdollisuus lähteä Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan. Opintoihin liittyvä työharjoittelu voi kestää 3–12 kk. Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset, yksityiset ja julkiset organisaatiot. Vaihtoon lähtevät opiskelijat ja harjoittelijat voivat saada Erasmus-apurahan, joka kattaa osan harjoittelun aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. Lisätietoja tästä linkistä.

 

Viimeksi päivitetty: 3.10.2018