Valmistuminen

Ennen valmistumista opintokokonaisuudet on koostettava WebOodiin. HuK-tutkintoon pääaineesta on oltava suoritettuna vähintään perus- ja aineopinnot. Lisäksi tutkintoon vaaditaan vähintään yhden sivuaineen perusopinnot sekä pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Mukaan mahtuu lisäksi esim. toisen sivuaineen perus- ja aineopinnot sekä 10 op muita opintoja. Opettajille HuK-tutkintoon merkitään pääaineopintojen lisäksi 60 op:n yhteiskuntaopin kokonaisuus, kieli- ja viestintäopinnot sekä 30 op opettajan pedagogisia opintoja.

FM-tutkintoon pitää suorittaa pääaineen syventävät opinnot (80 op) sekä 40 op sivuaineopintoja. Tulevilla aineenopettajilla maisteritutkinnon sivuaineeksi merkitään 30 op opettajan pedagogisia opintoja sekä 5 op muita opintoja.

Sekä HuK-tutkintoon että FM-tutkintoon on annettava kypsyysnäyte. HuK-tutkinnon kypsyysnäytte tehdään Examinariumissa. Kypsyysnäyte pohjautuu pääaineen kandidaatintutkielmaan ja se kirjoitetaan opiskelijan koulusivistyskielellä..

FM-tutkinnon kypsyysnäyte on sama kuin pro gradu -tutkielmasta laadittu tiivistelmä, joka liitetään sähköiseen graduun.

Pro gradu -tutkielma julkaistaan sähköisesti Laturi-järjestelmässä. (Tarkempaa tietoa löytyy tiedekunnan sivuilta)

Koulutusdekaani nimittää tutkielmalle kaksi tarkastajaa, joiden lausuntojen pohjalta koulutusdekaani päättää tutkielman hyväksymisestä ja arvolauseesta.

Tutkintotodistusanomus täytetään OSAT-järjestelmässä vähintään 10 päivää ennen valmistumita. Ennen kuin anomuksen voi täyttää, tulee kaikki tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet (perus-, aine- ja syventävät opinnot) koostaa. Koostamispyyntö toimitetaan sähköpostilla study.humanities@oulu.fi.

Koulutusdekaani myöntää anomuksesta tutkintotodistuksen.Tarkat tiedot todistuksen saamisesta ovat tiedekunnan verkkosivulla.

 

Viimeksi päivitetty: 3.10.2018