Opiskelijajärjestöt

Tiima ry on Oulun Yliopiston historian opiskelijoiden ainejärjestö, joka on huolehtinut vuodesta 1966 historian opiskelijoiden hyvinvoinnista, viihtyvyydestä, eduista ja virikkeistä. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten tapahtumien tai liikunta- ja kulttuuriaktiviteettien järjestämistä sekä edunvalvontatyön tekemistä. Edunvalvontaa toteutetaan ylioppilaskunnan, yliopiston hallinnon ja aineryhmän oman palautejärjestelmän kautta sekä tutkinto-ohjelmatoimikunnan työhön osallistumalla.

Tiima löytyy myös Facebookista.

Praavda - Tottuus

Humanistinen Kilta ry

Humus-kuppila

Viimeksi päivitetty: 3.10.2018