Väitöskirjat

Ahmajärvi, Jouni: Ihminen, yhteiskuntaevoluutio ja rauhanomaisen kehityksen mahdollisuudet: Gunnar Landtman maailmansotien välisen ajan sosiologina ja osallistuvana intellektuellina. 2017.

Aho, Jouko: Sieluun piirretty viiva. Psykologisia perinteitä suomenmielisestä sielutieteestä kokeelliseen kasvatusoppiin. 1993.

Anttila, Tero: THE POWER OF ANTIQUITY. THE HYPERBOREAN RESEARCH TRADITION IN EARLY MODERN SWEDISH RESEARCH OF NATIONAL ANTIQUITY. 2015. Kirja löytyy täältä.

Buhr, Manfred: Historische Vernunft. Zum Denk-Einsatz der klassischen deutschen Philosophie. 1992.

Fält, Olavi K.: Eksotismista realismiin. Perinteinen Japanin-kuva 1930-luvun murroksessa. 1982.

Hakosalo, Heini: On Speaking Terms: Scientific Boundary Work and the Discovery of Aphasia, 1861-1874. 2006.

Helminen, Katri: Eläinlääkärikunnan puolesta taistellen. Rainer Stenius toimijana Suomen eläinlääketieteen kentällä vuosina 1918-1951. 2013. Kirja löytyy täältä.

Holopainen, Tuure: Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen : Santeri Alkion maailmankatsomus hänen tuotantonsa ilmentämänä. 2019. Kirja löytyy täältä.

Isaksson, Pekka: Kumma kuvajainen. Rasismi rotututkimuksessa, rotuteorioiden saamelaiset ja suomalainen fyysinen antropologia. 2001.

Jokisalo, Jouko: Vom Bockmisst zur geschichtsmässigen Kraft. Determinanten und Wirkung der Heilversprechen des "deutschen Sozialismus" (1933-39). 1994.

Kallinen, Maija: Change and Stability. Natural Philosophy at the Academy of Turku 1640-1713. 1995.

Kuokkanen, Suvi: Controlling a Hybristic Individual, Enforcing Moral and Social Norms. The Punitive and Preventive Reasons for Ostracizing in Fifth Century BCE Athens. 2017.

Kusch, Martin: Language as Calculus vs. Language as Universal Medium. A Study in Husserl, Heidegger and Gadamer. 1989.

Lahtinen, Mikko: Snellmanin Suomi. 2006.

Levanen, Leo: Realismi ja eläytyminen. Mihail Stsepkin, Konstantin Stanislavski ja Sergei Obraztsov teatteriperinteensä luojina ja kehittäjinä. 1995.

Lukkarila, Matti: Sininen valo. Belá Balázs ja hänen elokuvateoriansa. 1991.

Luukkanen, Tarja-Liisa: Axel Adolf Laurell ja oikean teologian myytti. 2016. Kirja löytyy täältä.

Lähteenmäki, Ilkka: Engaging History in the Media. Building a framework for interpreting hiistorical presentations as worlds. 2019. Kirja löytyy täältä.

Manninen, Juha: Feuer am Pol. Zum Aufbau der Vernunft im europäischen Norden. 1999.

Myllykangas, Mikko: Rappeutuminen, tiedostamaton vai yhteiskunta? Lääketieteellinen itsemurhatutkimus Suomessa vuoteen 1985. 2014. Kirja löytyy täältä.

Mäki, Markku: Republikaaninen poliittinen filosofia oikeusfilosofiana: Rousseau ja Hegel. 2013. Kirja löytyy täältä.

Niku, Annikki: Heidegger ja runon tie. 2009.

Nykyri, Jukka: Gegen den Strom. Zur Ideengeschichte oppositioneller Intellektueller in einer Welt ohne Alternativen. 1992.

Oittinen, Vesa: Spinozistische Dialektik. Die Spinoza-Lektüre des französischen Strukturalismus und Poststrukturalismus. 1994.

Parhi, Katariina: Born to be deviant : histories of the diagnosis of psychopathy in Finland, 2018. Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osio löytyy täältä.

Patokorpi, Erkki: Rhetoric, Argumentative and Divine. Richard Whately and His Discursive Project of the 1820s. 1996.

Pikkusaari, Jussi: Vaikea vapaus. Sosialidemokratian häviö kirkolle 1850-luvulta 1920-luvulle käydyssä Suomen kulttuuritaistelussa. 1998.

Pulkkinen, Jarmo: The critique of mathematical logic and the logicist programme. The debates between German-speaking philosophers and the founders of the analytic tradition at the turn of the 20th century. 2000.

Räisänen, Arja-Liisa: Onnellisen avioliiton ehdot. Sukupuolijärjestelmän muodostumisprosessi suomalaisissa avioliitto- ja seksuaalivalistusoppaissa 1865-1920. 1995.

Sarviaho, Samu: Ikuinen rauha. Vuoden 1323 Pähkinäsaaren rauha suomalaisessa historiatutkimuksessa ja historiakulttuurissa 1800- ja 1900-luvuilla. 2017. Kirja löytyy täältä.

Suutala, Maria: Tier und Mensch im Denken der Deutschen Renaissance. 1990.

Timosaari, Niina: Tieteen keinoin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Edvard Westermarck ja sukupuolta, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskevat lainuudistusvaatimukset. 2016. Gaudeamus julkaisi vuonna 2017 Niinan väitöskirjan pohjalta tehdyn kirjan Edvard Westermarck - totuuden etsijä.

Urpilainen, Erkki: Algot Scarin ja gööttiläisen historiankirjoituksen mureneminen Ruotsissa 1700-luvun alkupuolella. 1993.

Väyrynen, Kari: Der Prozess der Bildung und Erziehung im finnischen Hegelianismus. 1992.

Viimeksi päivitetty: 25.2.2020