Petteri Pietikäinen

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

 • Tutkimus: Ihmistieteiden historia, erityisesti psykologian, psykiatrian ja lääketieteen historia, evoluutiotutkimuksen ja darwinismin historia, utopia-ajattelun historia, tieteen ja politiikan suhteet, sosiaalinen insinööritaito ja sopeutuminen/sopeuttaminen
 • Opetus kevätlukukaudella 2019:
 1. Graduseminaari ja tutkimusseminaari jatko-opiskelijoille ja post doc -tutkijoille
 2. Johdatus tieteiden ja aatteiden historiaan (1. periodi)
 3. Evoluutioajattelun historiaa antiikista uusdarwinismiin (2. periodi)
 4. Yhdysvaltain aatehistoria 1945-2001 -luentokurssi yhdessä Antti Lepistön kanssa (2. periodi)

Tutkimushankkeet:

 • Pohjois-Suomen terveyshistoriatutkimus (2017-2021; hanke liittyy Suomen Akatemian ja Oulun yliopiston rahoittamaan ns. Profi3-hankkeeseen jossa tutkitaan fibroosia. Mukana on tutkijoita Lääketieteellisestä tiedekunnasta sekä Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta; hankkeen verkkosivut julkaistaan alkuvuodesta 2019)

Tutkimusintressit:

 • Hulluuden ja mielenterveyshoidon historia
 • Evoluutioteorioiden historia
 • Valistus ja sen perintö
 • Ihmistieteet ja sosiaalinen suunnittelu 1900-luvulla
 • Teoriat ja kiistat ihmisluonnosta
 • Utopioiden ja dystopioiden (pahimpien mahdollisten maailmojen) historia

Valikoituja julkaisuja:

 • ‘History of abnormal psychology’. In Wade Pickren & Robert J. Sternberg (eds), Cambridge Handbook of the Intellectual History of Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, tulossa keväällä 2019.
 • Petteri Pietikäinen & David Clark, ‘The psychology of adjustment in the Unites States from the late 19th century to World War II’. European Yearbook of the History of Psychology, Vol. 3, 2017
 • Mikko Myllykangas & Petteri Pietikäinen (toim.), Ajatusten lähteillä. Aatteiden ja oppien historiaa. Helsinki: Gaudeamus, 2017.
 • Katariina Parhi & Petteri Pietikäinen, ‘Socialising the anti-social: Psychopathy, psychiatry and social engineering in Finland, 1945–1968’. Social History of Medicine, Vol. 30, No. 3, 2017, doi:10.1093/shm/hkw093
 • Madness: A History. London: Routledge, 2015.
 • Hulluuden historia. Helsinki: Gaudeamus, 2013.
 • ‘Finland’ [chapter on the history of Finnish psychology]. In The Oxford Handbook of the History of Psychology: Global Perspectives. Oxford University Press, 2012.
 • Petteri Pietikäinen (toim.), Työstä, jousta ja jaksa. Helsinki: Gaudeamus, 2011.
 • Petteri Pietikäinen (toim.), Valta Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 2010
 • ‘Strengthening the Will: Public Clinics for the Nervously ill in Sweden in the First Half of the Twentieth Century’. Social History of Medicine, Vol. 22, No.1 2009
 • Alchemists of Human Nature: Psychological Utopianism in Gross, Jung, Reich and Fromm. London: Pickering & Chatto, 2007
 • Neurosis and Modernity: The Age of Nervousness in Sweden. Leiden: Brill, 2007
 • Petteri Pietikäinen (ed.), Modernity and Its Discontents: Sceptical Essays on the Psychomedical Management of Malaise. Stockholm: Ax:son Johnson Foundation, 2005
 • “‘The sage knows you better than you know yourself“: Psychological utopianism in Erich Fromm’s work’. History of Political Thought, Vol. XXV, No. 1, Spring 2004
 • ‘The Volk and its Unconscious. Jung, Hauer, and the “German revolution“’. Journal of Contemporary History, Vol. 35, No. 4, October 2000
 • C.G. Jung and the Psychology of Symbolic Forms. Helsinki: Finnish Academy of Science and Letters, 1999

 

Viimeksi päivitetty: 4.2.2019