APTA

APTA, "Ilmansaasteiden, siitepölyn ja ulkolämpötilan vaikutus astmaan ja allergioihin muuttuvassa ilmastossa - The Influence of Air Pollution, Pollen, and Ambient Temperature on Asthma and Allergies in Changing Climate", on tutkimushanke, jossa selvitetään mahdolliseen ilmastonmuutokseen liittyville ympäristötekijöille, kuten siitepölyille, äärilämpötiloille ja ilmansaasteille altistumisen lyhyt- ja pitkäaikaisia vaikutuksia astmaan, allergioihin ja kuolleisuuteen.

Tutkimus pohjautuu kahteen väestöpohjaiseen aineistoon, jotka ovat Espoon kohorttitutkimus sekä Suomen Ympäristö ja astma -tutkimus. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti herkät väestönosat, astmaa ja allergiaa sairastavat. Sovellamme innovatiivisesti toisiaan täydentäviä tutkimusmenetelmiä, kuten ilmansaasteiden ja siitepölyjen leviämisen mallinnusta sekä tilastotieteellisiä, informaatioteknologisia, geneettisiä, epidemiologisia ja kliinisen lääketieteen menetelmiä.