Tavoitteet

APTA-projektin tavoitteena on selvittää ilmastonmuutokseen liittyvien ympäristötekijöiden, erityisesti allergiaa aiheuttavien siitepölyjen, ilmansaasteiden ja lämpötilan sekä erilaisten koti- ja työaltisteiden vaikutuksia astmaan, allergioihin ja kuolleisuuteen.

Tutkimushankkeessa pyritään tutkimaan kemiallisia, biologisia ja fysikaalisia terveysvaikutuksia ja arvioimaan yleistä tautitaakkaa.

Lähestymistavat:

  • ympäristötekijöiden mallintaminen
  • tapaus-verrokkitutkimus
  • pitkäaikaisvaikutukset/elinaikaisvaikutukset
  • lyhytaikaisvaikutukset
  • sairastuvuus, oirekuva ja kuolleisuus

Viimeksi päivitetty: 6.3.2014